Omnia

Intranätverk har genomfört en oberoende undersökning av paketerade lösningar för SharePoint (on-premise och online) samt Office365 (O365) som finns på den svenska marknaden.

Syftet med undersökningen är att ge dig som funderar på en paketerad lösning ett första urval av leverantörer. Vårt råd är att hitta ett par leverantörer som uppfyller era generella användningsbehov, för att sedan be dom göra en visning (live-demo) utifrån ett antal användningsfall (use-case).

I Intranätverks professionella nätverksgrupper kan du få raka och ärliga svar om leverantörer och implementationer och diskutera allt  som rör intranät och den digitala arbetsplatsen.

I tabellen nedan redovisas leverantörens svar på frågorna. 

Mer information om Omnia.

Omnia

FrågaSvarKommentar
Licens/kostnad
Typ (buy-once, maintenance osv)-Finns 2 val. Licens med uppdateringsavtal eller prenumeration.
Källkod (tillgång till, ja/nej)-Ja och nej. Omnia säljs som en produkt. Det går bra att fortsätta bygga på Omnia, då Omnia har öppna API:er och ett tooling-verktyg i Visual Studio.
Kostnad (1 000 användare/år)-Licens - engångskostnad 230 000kr, Prenumeration - 10 900kr/mån
Kostnad (10 000 användare/år)-Offert
Kostnad (50 000 användare/år)-Offert
Implementationstid (i veckor, min-medel-max)-Min - 1v
Medel - 6v
Max - 12v
Tekniska krav
Add-ins arkitektur (ja/nej)Ja
Mobil (fungerar på, ja/nej)JaHela lösningen är responsiv
Mobilapp (egen, operativsystem)NejHela lösningen är responsiv och fungerar på de flesa devices
Mobilapp funktionalitet (beskriv)NejHela lösningen är responsiv och fungerar på de flesa devices
Tillgänglighetsnivå (WCAG)-Går att anpassa till WCAG reglerna.
On-prem (ja/nej)JaFungerar både on on-prem och i molnet
O365 (stöd för, ja/nej)JaFungerar både on on-prem och i molnet
SP2013 (stöd för, ja/nej)JaFungerar både för sp2013 och sp2016
SP2016 (stöd för, ja/nej)Jafungerar både för sp2013 och sp2016
Google PageSpeed Insights (poäng)-
W3C Validator (resultat)-Går ej att utföra då sidan kräver inloggning.
Funktionella krav
Nyhetscenter (möjlighet till organisationsövergripande nyheter och målgruppsanpassade) ja/nej, beskriv.Ja
Personalisering (hur styr man rolltilldelning och behörighetstilldelning? T.ex. via AD eller inbyggd behörighetsmotor i applikationen?) ja/nej, beskriv.Ja
Metadatahantering (möjlighet för användare att använda etiketter, förbättrad metadatahantering för superanvändare.) ja/nej, beskriv.Ja
Anpassade dokument/officemallar (Stöd för) ja/nej, beskriv.Ja
RSS visning (möjlighet att ta in externa RSS-flöden och visa upp och formatera utseende) ja/nejJa
Grupparbetsplatser (mallar för mobil) ja/nejJa
Grupparbetsplater integration (bättre integration av grupparbetsplatser än "out-of-the-box) ja/nej, beskriv.Ja
Yammer integration (bättre integration med Yammer än "out of the box") ja/nej, beskrivJa
Arbetsflöden (formulär och formulärhantering som kan skapas av användare/superanvändare) ja/nejJa
Gamification (stöd för, t.ex. för ifyllnad av personlig profil, antal "gillar"/kommentarer osv. ) ja/nej, beskriv.Ja
Ideation (stöd för förbättringsförslag) ja/nejJa
Notifikationer (notifieringssystem för händelser, påminnelser och "nytt") ja/nejJa
Sökfunktion (möjlighet att integrera annan befintlig lösning för sök i stället för den inbyggda)Ja
Statistik/analys (stöd för t.ex. Google Analytics eller inbyggt)Ja
Inbyggd hjälp (för redaktörer och administratörer) ja/nejJa
Övrigt
Om Omnia-Omnia Intranet är en smakfullt designad produkt beståendes av färdiga koncept, mallar, smarta funktioner och lättanvända verktyg. Anpassat för att förenkla för användaren, redaktören och administratören.
Med Omnia skapar du enkelt nya sidor, projektplatser och nyheter. Du får fria uppdateringar av produkten 10-15ggr/år. Detta gör att intranätet alltid kommer att vara uppdaterat med de senaste funktionerna som finns på marknaden.
Kundreferenser-Axfood, Bluestep, Brandts Bil, Cadcraft, Cibes Lift AB, Cybercom, Dekra, Eskilstuna-Kuriren, Halmstad Energi och Miljö AB, Hannes Snellman, Helsingborgs Hamn AB, Högskolan Väst, Ikano bank, Integra Engineering AB, Intersport, iStone AB, Jon Stenberg AB, Lärande i Sverige AB, Micropower, MPC Consulting AB, Natur och Kultur, Naturvårdsverket, Nordic E-commerce Group, Rikshem, Sala kommun, Semantix, S-invest, Snow Software, Sofus Regulatory Affairs AB, ST1, The Swedish Club, SWEP, Thule, Universitets och högskolerådet, Vedum, Vivab, Skogforsk, Ejendals AB, Mockfjärds Fönstermästaren AB, Soltak AB, Umeå universitet, mfl.
Länk till video/s om produkten-www.preciofishbone.se/omniaintranet/
Övriga kommentarer