Noste

Intranätverk har genomfört en oberoende* undersökning av paketerade lösningar för SharePoint (on-premise och online) samt Office365 (O365) som finns på den svenska marknaden.

Syftet med undersökningen är att ge dig som funderar på en paketerad lösning ett första urval av leverantörer. Vårt råd är att hitta ett par leverantörer som uppfyller era generella användningsbehov, för att sedan be dom göra en visning (live-demo) utifrån ett antal användningsfall (use-case).

I Intranätverks professionella nätverksgrupper kan du få raka och ärliga svar om leverantörer och implementationer och diskutera allt  som rör intranät och den digitala arbetsplatsen.

I tabellen nedan redovisas leverantörens svar på frågorna. 

Mer information om Noste.

Noste

FrågaSvarKommentar
Licens/kostnad
Typ (buy-once, maintenance osv)-Vi har ett definierat projekt som är en startpunkt för större och komplexa företag och som är den kompletta lösningen för mindre företag med enklare behov.
Källkod (tillgång till, ja/nej)JaHiQ utveckar till våra kunder.
Kostnad (1 000 användare/år)-Vi har inget abonemang idag.
Kostnad (10 000 användare/år)-
Kostnad (50 000 användare/år)-
Implementationstid (i veckor, min-medel-max)12 - 15 - 2000Det går utmärkt att fortsätta att utveckla intranätet in i evigheten men det ligger i både vårt och kundens intresse att komma i mål. Vi ser gärna fram emot att arbeta vidare med alla våra kunder i en continous development/förvaltning.
Tekniska krav
Add-ins arkitektur (ja/nej)NejVi baserar all kärnstruktur på så nära Office 365 standard som möjligt för att kundernas lösningar ska klara uppdateringar och nya tjänster så enkelt som möjligt.
Mobil (fungerar på, ja/nej)JaSharePoint blir sommaren 2016 responsiv och får en sprillans ny mobilapp så svaret är rungande JA!
Mobilapp (egen, operativsystem)JaJa, Microsoft har massor av appar och vi ser till att göra det mesta av allt som ingår i plattformen. Om det behövs så kan vi utveckla nya appar och det gör vi gärna - men inget som löses av plattformen till ingen ytterligare kostnad för kunden.
Mobilapp funktionalitet (beskriv)JaDu kan vara mobil på riktigt! Nå dina kollegor för att prata, chatta och läsa deras dokument. Sök och samarbeta. Läs företagets nyheter och skapa dokument som följer ditt företags affärsregler.
Tillgänglighetsnivå (WCAG)-
On-prem (ja/nej)JaVi gör onprem också men vår fokus är Office 365.
O365 (stöd för, ja/nej)JaJajjamensan! Det är vad vi gör!
SP2013 (stöd för, ja/nej)Ja
SP2016 (stöd för, ja/nej)Ja
Google PageSpeed Insights (poäng)-Varje projekt blir unikt och vi har inte standardvärde för detta.
W3C Validator (resultat)-Varje projekt blir unikt och vi har inte standardvärde för detta.
Funktionella krav
Nyhetscenter (möjlighet till organisationsövergripande nyheter och målgruppsanpassade) ja/nej, beskriv.JaVi bygger vidare på Active directory och val i personliga profiler för att skapa målgrupper efter position och intressen när vi levererar nyheter.
Personalisering (hur styr man rolltilldelning och behörighetstilldelning? T.ex. via AD eller inbyggd behörighetsmotor i applikationen?) ja/nej, beskriv.JaVia AD och via taxonomi i val för den personliga profilen och skapandet av nyheter.
Metadatahantering (möjlighet för användare att använda etiketter, förbättrad metadatahantering för superanvändare.) ja/nej, beskriv.JaDet finns mer möjligheter att tagga saker än vad som är rimligt och vi hjälper kunderna med en kommunikationsstrategi och plan för att skapa tydlighet och enkelhet för kunden och alla dess medarbetare.
Anpassade dokument/officemalla r (Stöd för) ja/nej, beskriv.JaVi skapar innehållsmallar (content types) som går att använda inte bara i skapandet av dokument utan även för att göra en automatisk och systematisk arkivering.
RSS visning (möjlighet att ta in externa RSS-flöden och visa upp och formatera utseende) ja/nejJa
Grupparbetsplatser (mallar för mobil) ja/nejJa
Grupparbetsplater integration (bättre integration av grupparbetsplatser än "out-of-the-box) ja/nej, beskriv.JaVi har flera olika mallar som vi tagit fram tillsammans med arbetssätt och syften
Yammer integration (bättre integration med Yammer än "out of the box") ja/nej, beskrivNejVi använder embed och fristående i paket. Behövs det tas fram något unikt kan vi det, men rekommenderar mot det eftersom Yammer kommer troligtvis utvecklas av Microsoft för en tätare integration. Då kommer kunder få betala för att avveckla integrationen.
Arbetsflöden (formulär och formulärhantering som kan skapas av användare/superanvändare) ja/nejJaVi har ett antal olika rekommendationer där vi arbetar med standardflöden, kodade lösningar och 3:e partslösningar beroende på förutsättningar och mål.
Gamification (stöd för, t.ex. för ifyllnad av personlig profil, antal "gillar"/kommentarer osv. ) ja/nej, beskriv.NejInte i dagsläget. Vi jobbar med utbildning, information men tittar på ett samarbete med 3:e part som kunden själv ska kunna nyttja för att även använda som onboarding för nya siter själva.
Ideation (stöd för förbättringsförslag) ja/nejJaVi kan ta fram ett arbetssätt där vi skapar ett arbetsflöde.
Notifikationer (notifieringssystem för händelser, påminnelser och "nytt") ja/nejJaMassor av notifikationer i standard Office 365.
Sökfunktion (möjlighet att integrera annan befintlig lösning för sök i stället för den inbyggda)JaOffice 365 har en kraftfull sök som kan integreras med nästan vad som helst där man behöver titta på möjligheterna att indexera andra källor.
Statistik/analys (stöd för t.ex. Google Analytics eller inbyggt)JaMan kan lägga till Google Analytics även om vi rekommenderar mot det (för intranät) och nu släpper även SharePoint 2016 en massa analys på site nivå. Mycket spännande.
Inbyggd hjälp (för redaktörer och administratörer) ja/nejJa
Övrigt
Om Noste-Vi har en startpunkt som tar dig förbi de jobbigaste delarna av att komma igång och sedan har du något som du kan leva med länge. Du blir inte bunden till oss som leverantör även om vi välkomnar dig som förvaltningskund också.
Kundreferenser-SJ mfl
Länk till video/s om produkten-
Övriga kommentarerPrenumerera gärna på vår blogg för att hålla dig uppdaterad om vad som händer i Office 365 världen -www.intractify.sewww.intractify.se