ATEA Rapid

Intranätverk har genomfört en oberoende* undersökning av paketerade lösningar för SharePoint (on-premise och online) samt Office365 (O365) som finns på den svenska marknaden.

Syftet med undersökningen är att ge dig som funderar på en paketerad lösning ett första urval av leverantörer. Vårt råd är att hitta ett par leverantörer som uppfyller era generella användningsbehov, för att sedan be dom göra en visning (live-demo) utifrån ett antal användningsfall (use-case).

I Intranätverks professionella nätverksgrupper kan du få raka och ärliga svar om leverantörer och implementationer och diskutera allt  som rör intranät och den digitala arbetsplatsen.

I tabellen nedan redovisas leverantörens svar på frågorna. 

Mer information om Atea Rapid.

ATEA Rapid

FrågaSvarKommentar
Licens/kostnad
Typ (buy-once, maintenance osv)Fastpris implementation
+ maintenance
En gångs fastprisbelopp för implementation, därefter en månadskostnad per användare för support och maintenance.
Källkod (tillgång till, ja/nej)NejFinns ingen källkod i Ateas standardleverans. Implementation av Atea Rapid Intranät är gjort med skriptning på konfiguration av standard SharePoint.
Kostnad (1 000 användare/år) - On-premImplementation: 630 000kr
Maintenance: 212 000kr
Med erhållen rabbat om Atea är licenspartner. Siffror är avrundade till närmaste 1000kr.
Kostnad (1 000 användare/år) - Office 365Implementation: 595 000kr Maintenance: 149 000krMed erhållen rabbat om Atea är licenspartner och Partner Of Record. Siffror är avrundade till närmaste 1000kr.
Kostnad (10 000 användare/år) - On-prem / Office 365Ta kontakt för offert
Kostnad (50 000 användare/år) - On-prem / Office 365Ta kontakt för offert
Implementationstid (i veckor, min-medel-max)4 VeckorAtea kan leverera lösningen inkl. komplet utbildning inom 30 dagar. Leveranstid beror snarar på kundens förmåga att själv kunna vara delaktig/driva implementations/utrullningsprojekt. Befintliga leveranser har visat vanliga leveranstider runt 4-6 månader beroende på sektor - kunder inom offentligsektorn har oftast längre implementationstider.
Tekniska krav
Add-ins arkitektur (ja/nej)NejAtea Rapid Intranät innehåller ingen färdig ramverk eller utvecklad komponenter som måste installeras på miljön.
Mobil (fungerar på, ja/nej)JaÅtkomst via webbläsare med full responsive design.
Mobilapp (egen, operativsystem)NejVåra lösningar har full stöd via Microsofts egna appar för SharePoint.
Mobilapp funktionalitet (beskriv)Enl. Microsoft app för SharePoint.
Tillgänglighetsnivå (WCAG)HögAllt som stöds som standard i SharePoint enl. Microsoft när det gäller åtkomst/funktionalitet i webbläsare på olika enheter.
On-prem (ja/nej)Ja
O365 (stöd för, ja/nej)Ja
SP2013 (stöd för, ja/nej)Ja
SP2016 (stöd för, ja/nej)Ja
Google PageSpeed Insights (poäng)-
W3C Validator (resultat)-Går ej att utföra då sidan kräver inloggning.
Funktionella krav
Nyhetscenter (möjlighet till organisationsövergripande nyheter och målgruppsanpassade) ja/nej, beskriv.JaNyhetsfunktionen ger möjligheten till övergripande samt målgruppsriktad nyheter för olika delar av organisationen genom metadatakategorisering och standard sökfunktioner/webparts. Presentationen av nyheter är anpassad med visningsmallar.
Åtkomst och behörigheter (hur styr man rolltilldelning och behörighetstilldelning? T.ex. via AD eller inbyggd behörighetsmotor i applikationen?) ja/nej, beskriv.JaRoll- och behörighetstilldelning görs enligt de standard alternativen som finns med SharePoint/Office 365. Traditionellt via AD-grupper/användare som är inlagda i SharePoint-behörighetsgrupper. Men standard lösningar för bl.a. FBA & federering finns som alternative.
Personalisering (hur riktar man information/innehåll till personer och grupper?)JaAteas lösning har full stöd för målgruppsanpassning via de standardfunktioner som finns out-of-the-box I SharePoint online/on-prem. På ett enkelt sätt kan man rikta information och innehåll till olika personer/grupper inom organisationen. Övriga funktioner är byggt med resultat byggt på sök såm är alltid rättighetstrimmad.
Metadatahantering (möjlighet för användare att använda etiketter, förbättrad metadatahantering för superanvändare.) ja/nej, beskriv.JaAteas standardleverans inkluderar uppsättning av metadatatjänsten med relevanta terms för stöd till olka aspekter av kundens informations- och dokumenthanterings behov.
Anpassade dokument/officemalla r (Stöd för) ja/nej, beskriv.JaAteas standardleverans inkluderar uppsättning av olika dokumentmallar (innehållstyper
RSS visning (möjlighet att ta in externa RSS-flöden och visa upp och formatera utseende) ja/nejJaVia standard SharePoint RSS feed webpart.
Grupparbetsplatser (mallar för mobil) ja/nejnejAtea bygger inga särskilda mallar eller device channels för mobil, alla våra lösningar har ingbyggt stöd för responsive webb. Vår responsiv lösningar är baserat på CSS och masterpages och är helt separat från den nya out-of-the-box responsiv funktion som Microsoft har nyss släppt.
Grupparbetsplater integration (bättre integration av grupparbetsplatser än "out-of-the-box) ja/nej, beskriv.Atea erbjuder en fristående produkt för samarbetsplatser med självbetjänningsfunktion och en "rollup"-lista på samtliga siter man har rättigheter till. Denna produkten är lätt integrerat/länkat in till vår intranät modul.
Yammer integration (bättre integration med Yammer än "out of the box") ja/nej, beskrivJaKunder har alla möjligheter med det som finns som standard med SharePoint, till exempel att använda Yammer Embed via skriptredigeringswebbpart eller köpa 3:e parts lösningar på SharePoint Store. Om kunder önskar tilläggsanpassningar/egenutvecklad lösningar är det möjligt för Atea att leverera dessa som tillägg i leveransprojektet.
Arbetsflöden (formulär och formulärhantering som kan skapas av användare/superanvändare) ja/nejJaFull stöd finns för konfiguration av arbetsflöde/formulärhanteirng enl. standard SharePoint. Antigen med SharePoint Designer och InfoPath eller 3:e parts lösningar t.ex Nintex. Där finns inga färdigkonfigurerad "processtöd" lösningar I Ateas standardleverans. Om kunder önskar tilläggsanpassningar/egenutvecklad lösningar är det möjligt för Atea att leverera dessa som tillägg i leveransprojektet.
Gamification (stöd för, t.ex. för ifyllnad av personlig profil, antal "gillar"/kommentarer osv. ) ja/nej, beskriv.JaAteas lösning för att driva användarens deltagande med innehåll i olika delar av intranätet stöds via de standardfunktioner som finns med t.ex. diskussionsforum där man kan ha s.k. badges och rykte, samt gillar/ratings på innehåll.
Hantering av användarprofiler är helt enligt standardfunktioner i Office 365/SharePoint.
Ideation (stöd för förbättringsförslag) ja/nejJaVad gäller feedback/förbättringsförslag till Atea erbjuder vi tillgång till en externtjänst "UserVoice" som kunder får tillgång till som en del av support och maintenance avtalet.
Ateas lösning för Ideation för intern feedback som "tipslåda" är baserat på standard listor/arbetsflöde mm baserat på kundens önskemål. Vi har därför ingen färdig standardfunktion för detta då alla kunder har unika behov. Funktionen är inte en obligatorisk del i lösningen och läggs in/konfigureras efter behov.
Notifikationer (notifieringssystem för händelser, påminnelser och "nytt") ja/nejJaStandardfunktioner för "följ" och "avisera mig" som finns inbyggde i SharePoint.
Sökfunktion (möjlighet att integrera annan befintlig lösning för sök i stället för den inbyggda)JaOm den befintlig lösning har stöd för standard SharePoint.
Statistik/analys (stöd för t.ex. Google Analytics eller inbyggt)JaInbyggd funktioner I SharePoint/Office 365. Google Analytics stöds i standard SharePoint med hjälp av 3:e parts lösningar: https://googleanalytics365.codeplex.com/
Inbyggd hjälp (för redaktörer och administratörer) ja/nejJaStandard Microsoft/Office hjälpsidor.
Övrigt
Beskriv kort fördelarna med er produkt (512 tecken)Traditionella custom-lösningar görs med utvecklad, kodad komponenter som måste installeras på en SharePoint-miljö. Vilken kan orsaker problem när det gäller patchning och uppgradering samt ev. migrering till molnet.
Med en implementation av Atea Rapid Intranät installerar vi inga kodad paket, ramverk eller lösningar på er SharePoint miljö. Vår fristående Rapid Engine applikation skriptar konfiguration av standard SharePoint. Ni som kund får en fullfärdig konfiguration som ni äger och har kontroll över.
Kundreferenser (organisationsnamn, kommer att publiceras i rapporten)Ronneby Kommun, Enköpings Kommun, Aviator, Radix Kompetens m.fl.
Länk till video/s om produktenn/ahttps://www.atea.se/sharepoint
Övriga kommentarerhttps://www.atea.se/nyheter/2016/microsoft-korar-atea-till-cloud-partner-of-the-year/

Ateakoncernen tilldelas Microsofts Cloud Partner of the Year globalt. Utmärkelsen visar att Atea har en stark och komplett molnkompetens som underlättar i kundernas verksamhet.

Microsofts motivering till utmärkelsen lyder:
“The 2016 Partner of the Year Award goes to Atea. The judging team was impressed by Atea’s Rapid Intranet offering as well as their continued ability to drive consumption across multiple Office 365 workloads.”