Paketerade lösningar för SharePoint och Office 365

Vi har genomfört en oberoende* undersökning av paketerade lösningar för SharePoint (on-premise och online) samt Office365 (O365) som finns på den svenska marknaden.

Syftet med undersökningen är att ge dig som funderar på en paketerad lösning ett första urval av leverantörer. Vårt råd är att hitta ett par leverantörer som uppfyller era generella användningsbehov, för att sedan be dom göra en visning (live-demo) utifrån ett antal användningsfall (use-case), med utgångspunkt från vårt förslag på manus.

Vi redovisar leverantörernas svar på frågorna. Se översikt nedan.

Detaljsvar

Svar väntas

Avstått deltagande/ej svarat

Leverantörer vi EJ frågat och som endast har SP online/O365 i sitt erbjudande.

Vi har först och främst kontaktat de som står som kontaktpersoner för respektive lösning. Om kontaktperson ej finns, företagets allmänna epost för kontakt.

*Vi är leverantörsoberoende, vi säljer inga lösningar och gör ingen konsulting inom området.

Översikt leverantörssvar

I nedanstående tabell finns en översikt av svaren. Se leverantörernas enskilda svar för kommentarer (speciellt de fall där ja/nej saknas i tabellen).
Fråga/LeverantörAltranAtea RapidBool CoreNosteIntra-ActiveOmniaValoWizdom
Källkod (tillgång tillJaNejJaJaNej-NejNej
Add-ins arkitekturJaNejJaNejJaJaJaJa
Mobil (fungerar på)JaJaJaJaJaJaJaJa
Mobilapp (egen)-NejNejJa-NejJa-
On-premJaJaJaNejJaJaJaJa
O365 (stöd för)JaJaJaJaJaJaJaJa
SP2013 (stöd för)JaJaJaJaJaJaJaJa
SP2016 (stöd för)JaJaJaJaJaJaJaJa
Nyhetscenter (möjlighet till organisationsövergripande nyheter och målgruppsanpassade)JaJaJaJaJaJaJaJa
PersonaliseringJaJaJaJaJaJaJaJa
Metadatahantering (möjlighet för användare att använda etiketter, förbättrad metadatahantering för superanvändare.)JaJaJaJaJaJaJaJa
Anpassade dokument/officemallar (Stöd för)JaJaJaJaNejJaJa-
RSS visning (möjlighet att ta in externa RSS-flöden och visa upp och formatera utseende)JaJaJaJaJaJaJaJa
Grupparbetsplatser (mallar för mobil)JaNejJaJaJaJaJaJa
Grupparbetsplater integration (bättre integration av grupparbetsplatser än "out-of-the-box)Ja-JaJaJaJaJaJa
Yammer integration (bättre integration med Yammer än "out of the box")JaJaJaNejNejJaJa-
Arbetsflöden (formulär och formulärhantering som kan skapas av användare/superanvändare)JaJaJaJaNejJaJaJa
Gamification (stöd för, t.ex. för ifyllnad av personlig profil, antal "gillar"/kommentarer osv. )JaJaJaNejJaJaJaJa
Ideation (stöd för förbättringsförslag)JaJaJaJaNejJaJaJa
Notifikationer (notifieringssystem för händelser, påminnelser och "nytt")JaJaJaJaJaJaJaJa
Sökfunktion (möjlighet att integrera annan befintlig lösning för sök i stället för den inbyggda)JaJaJaJaNejJaJaJa
Statistik/analys (stöd för t.ex. Google Analytics eller inbyggt)JaJaJaJaJaJaJaJa
Inbyggd hjälp (för redaktörer och administratörer)JaJaJaJaJaJaJaJa