Intranät­system och -program

Det finns många olika sätt att bygga intranät. Det går att köpa helt molnbaserade tjänster, använda färdigpaketerade produkter, använda utvecklingsplattformar, öppen källkod och förstås kombinationer och olika hybrider av dessa. Det finns massor av olika intranätlösningar. De vanligaste systemen för intranät kan delas upp i nedanstående grupper:

  • Dokumenthantering
  • Interna sociala medier / nätverk
  • Portaler
  • Publiceringsverktyg
  • Specialiserade intranätsystem

Om du vill skaffa ett nytt system för intranätet rekommenderar vi Real Story Groups rapporter, som vi har mycket goda erfarenheter av. En bra sammanfattning över utbudet av intranätsystem får du i “Intranet systems beyond SharePoint – overview to best alternatives“. Och om du funderar på SharePoint är det värt att läsa och se “SharePoint: What’s Good, What’s Bad“.

Dokumenthantering

Dokumenthantering (på engelska Document Management) kallas även för samlingsbegreppet Enterprise Content Management och som också inkluderar WCM. Några alternativ:

Interna sociala medier och nätverk

Interna sociala nätverk är en allt viktigare del av ett väl fungerande intranät. De bär vidare det historiska arvet från forumprogram. Exempel på några av de vanligaste system för interna social nätverk på marknaden:

Portaler

Kallas ibland för verksamhetsportal och intranätportal. Några av de på marknaden förekommande systemen för portaler.

Publiceringsverktyg

Publiceringsverktyg, på engelska Content Management System (CMS) eller Web Content Management (WCM), är det vanligaste sättet att bygga intranät. Många publiceringsverktyg har även sociala funktioner, men är i grunden fortfarande dokumenthanteringssystem för webbaserad information. Följande intranät CMS är relativt vanliga i Sverige:

På intranät i Sverige används mest Episerver, följt av SharePoint (alla versioner) och Sitevision på tredje plats. (Enligt undersökningen Intranät i Sverige 2013 av Intranätverk)

SharePoint och Office 365

Mer om olika paketerade lösningar för SharePoint (SP), både on-line och on-premise, samt Office 365 (O365)

Specialiserad intranätsystem

Det finns ett antal system på marknaden som levererar mer eller mindre kompletta system för intranät. Målgruppen är främst mindre och medelstora företag. En förteckning över specialiserade intranätsystem som vi sprungit på de senaste åren: