Intranätkonferenser – vår filosofi

På Intranätverk vill vi skapa en serie deltagande, engagerande och lärande intranätkonferenser för alla deltagare. Intranätverk består av mer än en färdig agenda med talare som vi bara lyssnar till.

Vi vill att alla ska bidra och delta för vår erfarenhet säger att då lär vi oss mycket mer. På Intranätverk ges det många tillfällen att diskutera, nätverka och ställa frågor. Alla deltar på samma villkor och talarna deltar också under hela konferensen.  Vi begränsar våra intranätkonferenser till max 100 deltagare, då det ger bäst förutsättningar till lärande!

Kort om våra intranätkonferenser

  1. Vi delar erfarenheter om intranät och lär oss av varandra. Kunskap och trevlig atmosfär skapar vi tillsammans.
  2. Praktikfall om intranät i fokus, både svenska som internationella organisationer.
  3. Dokumentation sker med foto och video, självklart publiceras alla bildspel!
  4. Noga utvalda experter.
  5. Många tillfällen till nätverkande och mingel. Här knyter du enkelt nya kontakter inom intranätvärlden.
  6. Lunch, fika och sociala aktiviteter ingår självklart i priset.
  7. Arrangeras av intranätexperter för alla som arbetar med intranät. Och vi arrangerar endast intranätkonferenser, inget annat!

Om presentationerna

Presentationerna på konferenserna är 20 minuter långa, fokuserade och med efterföljande frågestund på 5 minuter.

Vi kör högst tre presentationer efter varandra varefter det finns avsatt tid för nätverkande. Öppnings- och avslutningsanförandena är dom enda presentationerna som kan vara längre än 20 minuter.

Alla presentationer filmas och publiceras (om talaren ger sitt medgivande) och även presentationerna blir tillgängliga efter konferensen. Vi dokumenterar våra intranätkonferenser så att vi alla mer aktivt kan delta i lärandet och delandet av erfarenheter och kunskap!

Intranätkonferenser för alla som jobbar med intranät

Intranätverk passar dig som är intranätansvarig, webbstrateg, IT-chef, IT-strateg, kommunikationschef, kommunikatör eller projektledare. Konferensen är helt enkelt för dig med intresse och ansvar för intranät eller digital arbetsplats, inom såväl privat som offentlig verksamhet.  Både stora och små organisationer.

Intranätkonferenser till bra pris

Vi erbjuder bra konferenser med utmärkta talare och intressanta ämnen till branschens bästa pris. Givetvis ingår både fika och lunch samt mingel.

Intranätkonferenser av och med intranätexperter

Genom intranätverks medlemmmar (intranätansvariga) får vi reda på vad som är aktuella problem och lösningar. Vi kompletterar med marknadsundersökningar och har korta ledtider för vår konferensplanering. Det gör att vi alltid kan erbjuda aktuella och intressantaprogram för våra intranätkonferenser. 

Och vi arrangerar endast intranätkonferenser – inget annat. Vi är dessutom fullständigt transparenta med vad våra sponsorer får.  

Vi kan intranät. Vi delar kunskap om intranät (böcker, artiklar, videos mm). Intranät är vår grej.

Intranätkonferenser med 50/50

Självklart ska det vara lika stor andel kvinnor som män som presenterar. Så har det varit sedan vi startade 2013.

Men den digitala arbetsplatsen?

Vår definition av intranät sedan länge är samma som används av andra om den digitala arbetsplatsen. Så vi fortsätter använda begreppet intranät. Använd gärna begreppet digital arbetsplats, vi pratar ändå om samma sak. Hur organisationer internt arbetar digitalt.