Nätverksgrupp Webbinarie SWE

Pris

3.300 kr / år

Prova på ett webbinarie

Vi förstår att det är svårt att få en uppfattning om hur ett webbinarie går till och om det är något för just dig. Därför finns möjligheten att prova på ett webbinarie kostnadsfritt.

Konsulter och leverantörer har ej åtkomst

Konsulter och leverantörer har inte möjlighet att ingå i våra nätverksgrupper. Undantag kan göras vid enstaka tillfällen då medlemmarna själva önskat det i form av exempelvis ett expertinlägg.