Networking groups sidebar

Pris

14.900 kr / år

Prova på en nätverksträff

Vi förstår att det är svårt att få en uppfattning om hur en nätverksträff går till och om det är något för just dig. Därför finns möjligheten att prova på en nätverksträff kostnadsfritt.

Konsulter och leverantörer har ej åtkomst

Konsulter och leverantörer har inte möjlighet att ingå i våra nätverksgrupper. Undantag kan göras vid enstaka tillfällen då medlemmarna själva önskat det i form av exempelvis ett expertinlägg.