Pär Lannerö

Pär Lannerö är projektledare för webbriktlinjer.se (tidigare Vägledningen 24-timmarswebben) på E-delegationen. Han är grundare av webbföretaget Metamatrix och har jobbat med webben på olika sätt sedan 1993. De senaste åren med fokus på “hållbart internet”, alltså hur internetanvändningen kan bli långsiktigt resursbevarande. Vilket i praktiken handlat om till exempel skydd av användares integritet på nätet, tydliggörande av användarvillkor, och tillgänglighet för personer med olika funktionsnedsättningar.

Presentation: ALT är inte allt – så bygger du ett intranät för alla

Det syns inte alltid, men omkring en fjärdedel av alla svenskar i arbetsför ålder har någon funktionsnedsättning. Hur många är det i din organisation? Idag? Imorgon? Alla webbutvecklare vet nog att man ska ha ALT-taggar på bilderna för att de ska kunna beskrivas för personer med nedsatt syn. Genom att lära dig ytterligare några riktlinjer kan du se till att ert intranät bidrar till att göra arbetsplatsen mer och inte mindre tillgänglig! Denna session introducerar behov, verktyg, riktlinjer, regleringar och argument för att hjälpa dig att komma igång med tillgänglighet. Små åtgärder kan göra stor nytta för många!

Mer om Pär