Nils-Erik Gustafsson

Nils-Erik har, efter att studerat datateknik på LiTH, ägnat sitt drygt 30-åriga yrkesliv åt att göra det ”lätt att göra rätt och svårt att göra fel” i roller som systemergonom, interaktionsdesigner och användbarhetsexpert anställd på CERN, Ericsson, ELLEMTEL och IBM Nordic Laboratories samt under åtta år som konsult med uppdrag hos bl.a. Vägverket, Borlänge kommun och Svenska Kyrkan. Han har arbetat med allt från mobiltelefoner och uttagsautomater till stora telekomsystem, intranät och externa webbar. Sedan tre år tillbaka är han webbstrateg på Skatteverkets huvudkontor och ansvarig för Skatteverkets intranät, som har drygt 10 800 användare. Understundom föreläser och undervisar han på bl.a. Uppsala och Stockholms Universitet samt Designhögskolan i Umeå.

Presentation: Tre år med mitt intranät

  • Intranätet som en trädgård
  • Vad krävs för att få ett bra intranät?
  • Utbilda redaktörer, publicister & användare
  • Utnyttja återkoppling
  • Utnyttja statistik
  • Reagera & åtgärda
  • Snabba fix – några tips
  • Kommunicera mera

Mer om Nils-Erik