Martina Törnell

Intranätansvarig, Region Halland

Martina är ansvarig för förvaltning och utveckling av Region Hallands intranät. Sedan årsskiftet 2013 har Region Halland en särskild enhet som endast arbetar med intranätet. Martina var tidigare projektledare för Region Hallands nya intranät som lanserades i december 2012. De nya intranätets fokus är att skapa en enklare och effektivare vardag för medarbetarna i regionen. Att arbeta tillsammans med verksamheten för att skapa störst möjliga nytta för dom har varit en en ledstjärna för Martina sedan hon började arbeta med intranät 1997.

Presentation: Utmaningarna med att införa ett uppgifts- och medarbetarstyrt intranät

I december 2012 lanserade Region Halland ett nytt intranät som fokuserar på de uppgifter som medarbetarna ska utföra och inte på hur verksamheten är organiserad. Alla medarbetare har själva har möjlighet att komplettera sin startsida vars syfte är att man snabbt ska få det man behöver ofta – en ökad frihet men också ett ökat ansvar. Det har varit och är en stor utmaning att kombinera detta med det tidigare synsättet där organisationen har kontrollerat vad som finns på varje medarbetares startsida.

Mer om Martina