Linda Backlund

Linda har lång erfarenhet av att driva digitala projekt från förstudie till förvaltning i stora organisationer och företag. Sedan Linda började som projektledare 1999 har hon med framgång varit drivande i utveckling av både intranät och externa webbplatser för bl a Myndigheten för yrkeshögskolan, Lunds universitet, Sydsvenskan, IKEA, Ericsson och Telia. Förra året drev hon arbetet med att ta fram iPhone och iPad-applikation för ”smarta hem” i Västra hamnen.
Lindas roll i olika projekt är oftast en kombination av strateg, rådgivare och projektledare och arbetar ofta även med frågor som rör innehåll, kommunikation, organisation och  arbetssätt. Hon är en van kravställare och har oftast ansvar att koordinera samarbetet mellan olika underleverantörer. Med fokus på användaren och sin känsla för innehåll och form, tillsammans med sin kommunikativa förmåga, bidrar Linda till smidigare projekt. Hon är också en entusiasmerande workshopledare och utbildare med scenvana från hennes komediklubb Skambyrån i Malmö och Stockholm.

Presentation: Praktikfall Metria – Ett bra intranät är smörjmedlet i verksamheten

Linda kommer tillsammans med Ingrid Domingues att berätta om Metrias Intranät som är ett case där som startade med den öppna frågan ”hur får vi ett enat Metria” till ett läge som skapat en plattform för smidigt samarbete både i linjen och tvärs Metria – och med kund. Och varför Metria inte kallar det Intranät…

Mer om Linda