Kerstin Forsberg

Informationsarkitekt som arbetat i många år med informationshantering och informatiklösningar, -standards och -strategier i läkemedels-, nyhets- och bilindustrin. För 20 år var jag med och införde web 1.0 tekniken på Volvo. De senaste 10 åren har web 2.0 gett oss nya sätt att samarbeta. Nu är jag med och inför web 3.0 som ger oss nya möjligheter att länka samman data och ge data sammanhang och betydelse (semantik).

Mer om Kerstin