Jonas Söderström

Jonas Söderström är informationsarkitekt. Han har arbetat med användbarhet i datasystem och webblösningar som konsult sedan mitten av 1990-talet, med uppdrag för ett stort antal företagskoncerner, organisationer och myndigheter.
Han har kallats ”den svensk som kommer närmast begreppet webbanvändbarhetsguru”. Våren 2012 utsågs han av till en av medlemmarna i den svenska regeringens särskilda arbetsgrupp för ökad användbarhet och tillgänglighet på det digitala området.

Presentation:  ”Tänk söndag”

Innehåll som du publicerar på ditt intranät har helt säkert rätt varierande syften.
Vilken form skulle passa ett visst innehåll bäst?
 
Den frågan ställs inte så ofta. Det gängse är att nästan allt innehåll på ett intranät stöps i samma form. Det är minskar alldeles säkert chansen att ditt budskap går fram.
 
På den här sessionen får du ett konkret och visuellt exempel på hur man kan tänka annorlunda om ett intranät, och binda ihop syfte, form, innehålls. och kanalstrategi och organisation på ett nytt sätt.
 
Jonas Söderström är veteran inom intranät sedan mitten på 90-talet. Tidigare verksam som redaktör och art director i pappersvärlden. Välkänd och uppskattad utbildare sedan många år tillbaka.

Mer om Jonas