Fredrik Wackå

Intranät, Webbrådgivaren Sverige AB

In English

Fredrik arbetar framför allt inom intranät-utvecklingens tidiga faser. Hans främsta intresse är att skapa gedigna beslutsunderlag för framgångsrika intranät: fakta, inte åsikter. Med behovsanalyser, användningstester och effektivitetsmätningar har han hjälpt alla typer av organisationer med intranät, allt från kunskapsintensiva konsultbyråer till globala produktionsorganisationer och offentlig sektor. Fredrik är också författare/skribent och har alltid ett särskilt intresse för textens och innehållets resultat. ”Serviceredaktör” är det uttryck han myntat för att fånga uppdraget alla vi som producerar innehåll för intranät faktiskt har.

Presentation: Intranet in a box: 60,000 people help design your intranet

60,000 employees in 55 organisations worldwide have voted in Customer Carewords Top Task polls. Brian and Fredrik discuss the results of an expert analysis of the votes and how the results can be used to design, manage and improve the quality of your intranet.

Some of the challenging messages from the analysis:

  • You are not unique. Your intranet should share its basic framework with other organizations.
  • Big consultations with stakeholders waste valuable time and effort
  • The really important tasks are harder to find but the rewards are great

Tidigare presentationer

Intranätverk 2013: Från informatör till serviceredaktör – innehållsarbetarens roll på den digitala arbetsplatsen

Mer om Fredrik