Fredric Landqvist

Forskare och Senior Informationsstrateg, med fokus på kunskapshantering, sociala nätverk, lärandeorganisering (Communities of Practice) samt informationsarkitektur. Arbetar med informationshantering, styrning och ledning av stora intranät, samarbetsplattformar och sök. Aktiv inom öppet-data, länkat-data och framväxande praktiker/forskning inom semantisk webb. Har länge arbetat med medicinsk informatik (e-hälsa) och aktiv invånardialog.

Mer om Fredric