Camilla Wågström

Camilla är kommunikatör och webbredaktör på Praktikertjänst. Hon har bland annat arbetat i projektet med att ta fram Praktikertjänsts intranät som lanserades 2010.

Om Praktikertjänst

Praktikertjänst är den största koncernen inom privat tandvård och hälso- och sjukvård i Sverige. Affärsmodellen är unik med 2 100 aktieägare som själva är verksamhetsansvariga på mottagningar runt om i landet. Aktieägarna är tandläkare, tandtekniker, tandhygienister, läkare, sjukgymnaster, psykoanalytiker/terapeuter, psykologer, sjuksköterskor, barnmorskor, logopeder, arbetsterapeuter, socionomer, kiropraktorer och dietister. Omsättningen är cirka 9,2 miljarder kronor och antalet medarbetare cirka 8 760. Inom koncernen ingår även femton dotterbolag som står för cirka 16 procent av omsättningen.

Presentation: ”Ett prisbelönt intranät: ett år senare”

Tillsammans med Cecilia Cederstrand Praktikertjänst vann RIMs pris för bästa intranät 2013! Utifrån motiveringen till utmärkelsen Sveriges bästa intranät visar vi styrkorna med Praktikertjänsts intranät. Och vad gör man efter att man har vunnit?

  • Vikten av ett verksamhetskritiskt intranät
  • Sociala funktioner som skapar engagemang i en decentraliserad organisation
  • Hur genereras Insikts höga användarantal?
  • Den digitala arbetsplatsen – balansen mellan internkommunikation, information och sociala möjligheter

Mer om Camilla