Åsa Wendel

Interaktionsdesigner, inUse Experience

Åsa har lång erfarenhet av att arbeta med komplexa webbprojekt. Hon har jobbat mycket med både externa webbplatser och intranät, främst inom fordonsindustrin. Hon är en interaktionsdesigner som både har koll på helheten och gärna kavlar upp ärmarna och dyker ner i detaljer. Åsa trivs bäst när hon är mitt i smeten och pratar med grafiker, utvecklare och projektledaren för att hitta riktigt bra lösningar.

Presentation: 5 UX trender som kan lyfta ditt intranät

Åsa och Anders från inUse Experience AB presenterar 5 trender inom User Experience i webbvärlden, och resonerar kring hur dessa skulle kunna appliceras på ett intranät. User Experience (UX) är ett samlingsbegrepp för allt som påverkar en användares upplevelse av en digital tjänst eller produkt. Bra prestanda och stabilitet är naturligtvis en förutsättning, men sedan handlar det framför allt om intuitiva flöden och layouter som ger användaren en känsla av kontroll, relevant innehåll, tonalitet och grafisk form som förstärker den känsla man vill ge användaren. Bra UX gör tjänster och produkter enklare, effektivare, mer användbara, eller varför inte, roligare. Webben har alltid gått före intranät och interna applikationer när det UX. Eftersom dina användare även är aktiva på internet och ser hur bra publika webbtjänster kan fungera så ökar förväntningarna och kraven på hur ett intranät ska se ut och fungera. Om intranätet inte tillgodoser användarnas behov är risken stor att besökarna sviker och hittar andra lösningar. För att bibehålla ett levande intranät som används och uppskattas gäller det att hela tiden hålla sig uppdaterad kring vad som pågår utanför det egna företaget. Inte minst när det gäller UX.

Mer om Åsa