Andreas Hallgren

Andreas arbetar med digitala kanaler på Chalmers avdelning för kommunikation och marknadsföring. Vardagen består ofta av att lyfta verksamhetsbehov, kravställa, prioritera och beställa utveckling kring bland annat webb och intranät för Chalmers. På visitkorten, om han haft några, hade det stått webbsamordnare och förvaltningsledare. @hallgren på Twitter fungerar också bra.

Praktikfall: “Att jobba med sök på Chalmers” med Andreas Hallgren

Chalmers införde i höstas den första versionen av en gemensam sökfunktion för såväl externwebb, studentportal och intranät. Andreas Hallgren berättar om vägen till nuläget och hur tankarna går framöver, inte minst kring hur sökanalys kommer att påverka arbetet med innehållet.

  • Vilka lärdomar kan man dra av ett ”enterprise search”-projekt?
  • Vilka hinder kan dyka upp längs vägen i en större organisation?
  • När är sökfunktionen ”klar”? Teknisk bas kontra det löpande arbetet med förbättringar i sökresultat.
  • Hur kan besökarnas sökningar förbättra innehållet på intranätet?

Mer om Andreas