Vad vill du lära dig på Intranätverk 2015?

Vad vill du lära dig på Intranätverk 2015?

Det nya året är igång och vi på Intranätverk har redan inlett planeringen av årets konferenser och nätverksdagar. För att vi ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt behöver vi din hjälp! Vi vill veta vad du vill diskutera och lära dig mer av på Intranätverk 2015. Vilka ämnen tycker du känns intressanta? Och […]

Rangordnade ämnen utifrån intressen och önskemå

Intressanta ämnen på Intranätverk

Eftersom Intranätverk är en intranätkonferens där deltagarna är med och bestämmer innehållet är det väldigt roligt att redovisa delar av resultatet från den enkät som deltagare och intresserade har genomfört. Nedanstående tabell visar vilka ämnen som anses mest intressanta. “Mobil” är mest intressant tätt följt av “Verktyg och system”. Mobilt återkommer i många av presentationerna […]

1d77f52bdb92764b1fea8ff65633a7e1ttttttttttttttttttt