Sponsorinlägg: Från aktivitetsmätning till effektmätning av intranät

Denna bloggpost är sponsrad av Palorial. Författare: Niklas Angmyr

Vad är det mest önskvärda med ett intranät? Är det antal besök, nya bloggposter eller mängd kommentarer? Eller är det att medarbetarna arbetar engagerat mot uppsatta mål? Palorial har en känsla av att mätning av intranät långsamt håller på att skifta fokus från mätning av aktivitet till mätning av effekt. Vi välkomnar detta skifte.

Visst är det intressant att veta hur många som besöker, gillar, kommenterar, följer under en månad. Men vad säger det egentligen? Vilket värde och vilken verksamhetsnytta signalerar dessa aktiviteter?

Debatten om mätning av intranät och behovet att tillgodose beslutsfattare med mått på intranätens verksamhetsnytta har pågått ett tag. Intranätverkssajten har flera goda råd vad gäller intranätstrategi och förvaltning som inkluderar mätning.

Det finns enskilda intranät som skapat nyckeltal, KPI:er, för att förstå intranätets verksamhetsnytta i effekter som samverkan, erfarenhetsutbyte, delaktighet, engagemang, vi-känsla och kostnadseffektivitet. Och det finns ett stort intresse hos proaktiva intranätansvariga att utveckla effektmått.

Det mest intressanta som Palorial upptäckt är Small Worlders modell för mätning av medarbetarnas engagemang på intranätet. Small Worlders är en nischad byrå, de gör intranät till globala varumärken som Heineken, Procter & Gamble och Nestlé med flera.

Small Worlders kallar sin mätmodell för Engagement Benchmark, EB. Small Worlders har omsorgsfullt valt begreppet ”engagemang” som mått på intranätets övergripande verksamhetsnytta. Engagemang bryter de sedan ner i intresse och aktivitet. De olika måtten skapas genom ihopvägning av besöksstatistik. Eller med andra ord, modellen skiftar fokus från aktivitet på intranätet till effekt av intranätet.

Intranet engagement scoreAnledningen till varför Small Worlders väljer engagemang som ledstjärna, är att nyttan av engagemang som verksamhetsnytta inte kan ifrågasättas. Och genom att visa på medarbetarnas engagemang på intranätet görs intranätet till en angelägenhet för verksamhetsledningen. Aktiviteter på intranätet har bakats ihop till effekter av intranätet. Och självklart i form av ett överskådligt KPI som enkelt och tydligt beslutsunderlag.

En ytterligare fördel med Small Worlders Engagement Benchmark är möjligheten till intern och extern benchmark. Genom att mäta kontinuerligt är det möjligt att följa engagemanget på det egna intranätet över tid. Är trenden positiv eller negativ? Om ett mätvärde går under ett gränsvärde ska en på förhand bestämd åtgärdsplan sättas in.

Engagement Benchmark OrganisationsExtern benchmark möjliggör jämförelse med andra intranät. Small Worlders har hittills ett trettiotal företag som gjort EB. Självklart vill man att den egna verksamhetens intranät ska generera högre engagemang än jämförbara andra verksamheters, engagemang är ju en konkurrensfaktor.

Som inte det vore nog så ger också EB en rad möjligheter till fördjupad analys av vad som fungerar bra och mindre bra på intranätet. Small Worlders kallar analysen heat map och precis som det låter, heta varma färger indikerar innehåll på ett intranät som skapar engagemang, intresse och aktivitet.

Läs om och se CEO Kevin Cody presentera EB samt ett exempel på en heat map.

Palorial har exklusiv rättighet till EB i Sverige. Om din verksamhet vill mäta ert intranäts effekt i termer av engagemang, ta då kontakt med Palorial, mejla niklas.angmyr@palorial.se eller ring Niklas Angmyr direkt på 0733-904079.

I Intranätverks enkät ställs också en fråga om mätning. Om du deltar i enkäten så kan du vinns en biljett till någon av Intranätverks konferenser!

Comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

f002db3f32f37a3589fc807f44429e99((((((((((((