Riktmärkning (benchmark) av intranät / digital arbetsplats

Att genomföra en riktmärkning av intranät / digital arbetsplats är en viktig del i förvaltningen. Riktmärkning / benchmark kallas även för prestandamätning och prestandajämförelse.

Att jämföra intranätet / digitala arbetsplatsen med andra kan vara en intressant och nyttig övning. Du och din organisation kan upptäcka både brister och styrkor med ert eget intranät / digitala arbetsplats. Att utvärdera både kvantitativt eller kvalitativt ger värdefulla insikter och bidrar till åtgärdsplaner kopplade till strategi och måluppfyllelse.

Genom riktmärkningen upptäcker du förbättringsområden och får insikt i vilka åtgärder som ger mest effekt i förhållande till andra åtgärder.

När vi genomför riktmärkning (benchmark), gör vi det inom följande områden:

Vi har genomfört riktmärkning (benchmark) av intranät under många år och det ingår i medlemskapet i våra nätverksgrupper.