Martina Törnell på Intranätverk 2013

Redo att utvecklas: Martina Törnell

Den 20-22 maj är det dags för Intranätverk 2014 i Göteborg. I den här artikelserien möter vi några av årets deltagare som delar med sig av sina tankar kring konferensen och hur de ser på intranät i dag och i framtiden.

Dagens profil: Martina Törnell

En aktiv trebarnsmor med bakgrund som kommunikatör. Martina har alltid intresserat sig för den interna kommunikationen i organisationer och att arbeta med intranät föll sig naturligt.

Kan du berätta lite om ditt jobb i dag?

Jag arbetar som intranätansvarig på Region Halland. Vår enhet, Intranätservice, har uppdraget att förvalta och utveckla intranätet och är ett samlat stöd för hela regionen. Vi är sex personer och min roll är dels att vara teamledare för gruppen men jag har också ett ansvar för förvaltningen av extranät, sök och regionhalland.se.

Vad gör du annars när du inte arbetar?

Det är mycket barnens aktiviteter. Jag har tre barn så det står sällan stilla hemma. Just nu är jag ledare för ett fotbollslag med pojkar födda 05. Sedan försöker jag också få in en del träning för min egen skull.

Hur kommer det sig att du började arbeta med intranät?

I början var det mycket den interna kommunikationen i och med att jag kom från en utbildning som kommunikatör. Det här med hur man tar sig an sina arbetsuppgifter och strukturerar sin tillvaro runt dem har alltid intresserat mig. Därför var det ganska naturligt att ta steget till intranät.

Vad är det roligaste/mest intressanta med intranät?

Det är det här när man faktiskt ser att det har en direkt effekt på medarbetarnas vardag. Att få en enklare och mer effektiv vardag är på något sätt vår slogan för intranätet, och det är också drivkraften till varför jag vill jobba med detta.

Vilken skulle du säga är den främsta utmaningen i ditt arbete med intranät just nu?

Från att tidigare vara en informationskanal går intranätet numera till att bli mer av en arbetsyta. Det ställer helt andra krav på att man också förändrar sättet att arbeta för att få effekt. Att få ihop arbetssätt och organisationsstruktur med de nya möjligheterna – det tror jag är den största utmaningen hos oss. Vi kan driva frågan om intranätet och dess funktionalitet men det måste finnas någon som driver frågan om hur vi ska jobba med nya arbetssätt.

Kan du dela med dig av en framgångsfaktor i ditt arbete med intranät?

Vi jobbar väldigt mycket med att informera om intranätet – prata med de som arbetar på samarbetsplatser, berätta hur man kan använda sina personliga inställningar och hur man kan använda intranätet på bästa sätt. Det har varit en oerhört viktig del av införandet och processen. Det är också en bra sätt för oss att få reda på vad som funkar bra och vad vi behöver jobba vidare med.

Varför besöker du Intranätverk 2014?

Jag var med förra året och tyckte att det var ett bra upplägg. Någonting som också var positivt var att det fanns mycket tid vid sidan om för diskussion, exempelvis när vi gick i väg och åt tillsammans och fick tillfälle att prata vidare.

Har du några särskilda förväntningar på årets konferens?

Att få inspiration av hur andra har gjort, kunna reflektera utifrån vad de säger och applicera i vårt eget arbete. Sedan hoppas jag att det ska vara lite punkter kring just det förändrade arbetssättet.

Vi avslutar med en väldigt hypotetisk fråga – hur kommer intranät att fungera om tio år?

Det är jättesvårt att svara på. Jag skulle kunna tänka mig att intranätet blir mer av en plattform som vi använder till en massa olika saker. Nu måste vi gå in på intranätet för att komma vidare till andra system i stor utsträckning. Det skulle kunna vara så att om tio år kan de systemen kroka i varandra ändå. Vi måste dock komma i håg att tio år inte är särskilt lång tid i vår värld så vi har säkerligen kvar någonting som liknar dagens intranät, men med en större bredd.

Comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

768bd1332ae06142947f3514c7310c83========