Johan Berndtsson

Redo att utvecklas: Johan Berndtsson

Den 20-22 maj är det dags för Intranätverk 2014 i Göteborg. I den här artikelserien möter vi några av årets deltagare som delar med sig av sina tankar kring konferensen och hur de ser på intranät i dag och i framtiden.

Dagens profil: Johan Berndtsson

År 2002 var Johan med och grundade inUse där han i dag är vice VD. Mycket av hans arbete cirkulerar kring strategifrågor som berör allt från större IT-system till mobilapplikationer. Vid sidan av jobbet är Johan en hängiven Arsenal-supporter och när tid ges skriver han gärna några ord på bloggar eller för sitt eget roande.

Hur kommer det sig att du började intressera dig för intranät?

Jag tycker att intranät är väldigt intressanta eftersom det finns en potential i dem att göra människors vardag mycket enklare. Men den potentialen utnyttjas inte alltid till fullo, och det är väl egentligen där mitt intresse ligger.

Vilken skulle du säga är den främsta utmaningen i arbetet med intranät i dag?

En ständig utmaning är att öka medvetenheten hos organisationer. Det gäller att bestämma sig vilken verksamhetsutveckling man vill ha genom ett intranät och sedan aktivt arbeta med att styra mot de målen. Många har en något schablonartad bild av intranät och skaffar ett intranät bara för att, utan att definiera vad det ska användas för. Då får man inte ut särskilt mycket nytta och arbetet skulle i princip kunna vara ogjort.

Kan du dela med dig av några framgångsfaktorer när man arbetar med intranät?

De generella framgångsfaktorerna är att definiera och styra mot verksamhetsnytta. Sedan även att förstå målgrupperna och deras behov. Så länge man utgår från dessa kan man göra underverk.

Du var med som deltagare på Intranätverk förra året – hur upplevde du konferensen?

Jag tycker att den var jättebra med en massa trevliga människor och bra föredrag. Kristian lyckades få till en härlig upplevelse för oss som var där.

Varför har du valt att komma tillbaka även i år?

För mig handlar konferenser nästan alltid om människor, både talare och deltagare. Jag räknar med att det blir lika intressanta och trevliga människor som förra året. Sedan är intranät alltid ett väldigt intressant ämne där det finns mycket att diskutera.

Finns det någonting särskilt som du ser fram emot?

Det ska bli intressant att få höra Nils-Erik Gustafssons presentation. Så den ser jag fram emot lite extra. Gör som Johan och delta på Intranätverk 2014. I dagsläget finns endast ett 20-tal biljetter att tillgå, så passa på innan det är för sent!

Comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

36a2b69e238cca47a54eedd948f6fde3################################