Fredrik Wackå - Serviceredaktören, intranätets superhjälte

Redo att utvecklas: Fredrik Wackå

Den 20-22 maj är det dags för Intranätverk 2014 i Göteborg. I den här artikelserien möter vi några av årets deltagare som delar med sig av sina tankar kring konferensen och hur de ser på intranät i dag och i framtiden.

Dagens profil: Fredrik Wackå

Med en bakgrund som journalist har nätverkande alltid varit en naturlig del för Fredrik. I dag arbetar han som fristående rådgivare inom webb och intranät med fokus på innehåll och behov.

Kan du berätta lite om ditt arbete?

Jag håller på med stora informationstunga sajter, och med det menar jag i praktiken en majoritet intranät men även myndighetssajter och business-to-business-sajter där den gemensamma nämnaren är att de är platser där man på något sätt behöver hantera stora mängder information och applikationer. Det gör jag utifrån ett innehålls/redaktörsperspektiv med förhoppningen och syftet att hjälpa mina kunder att hitta sätt att skapa bättre nytta och effektivitet för sina medarbetare, medborgare eller kunder.

Hur kommer det sig att du började arbeta med intranät?

Det är en ganska lång process. Om vi tittar på Internets tio första år så var intranät betraktat som väldigt styvmoderligt. Det var helt enkelt inte särskilt kul eller coolt, och man fick inga klappar på axeln när man arbetade med det. När jag började mitt arbete med Internet var det extern webb som gällde och jag erkänner gärna rakt av att jag till en början inte riktigt förstod fullt ut vad intranät skulle vara bra för. Men sedan efterhand – när jag fick tillfälle att arbeta med stora organisationer – konstaterade jag ganska snabbt att intranät i många fall faktiskt har en större betydelse för organisationen och det som den levererar än deras externa webbplats.

Vad är den främsta utmaningen i arbetet med intranät i dagsläget?

Det är ganska svårt att peka på en utmaning som höjer sig över alla andra. Det är ett antal som återkommer, kanske i olika nyanser, och finns med där hela tiden. En är den interna förståelsen för vad ett intranät borde vara. Många har svårt att ta till sig tanken att detta är ett effektivitets- och kvalitetsverktyg. En annan stor utmaning är den tekniska biten. Ska ett intranät vara bra krävs det ganska mycket integration mot andra system. Sedan ligger det också mycket i arbetsorganisationen runt det. Det sattes en tidig princip kring intranät att det skulle vara extremt decentraliserat, vilket innebär att intranätets kvalitet avgörs av väldigt många människor som i sin tur har lite tid att arbeta med det och kanske inte besitter den kompetens som krävs.

Vilka förväntningar har du på Intranätverk 2014?

Huvudförväntningen är att det ”speciella och annorlunda” är kvar och att det kanske har finputsats. Jag förväntar mig också att sitta på en två dagars konferens där jag, oavsett om jag tycker att den enskilda programpunkten är intressant eller inte, är koncentrerad och på topp hela tiden. Någonting som man ganska sällan är på andra konferenser.

Du stod på talarpodiet förra året – varför har du valt att komma tillbaka som deltagare i år?

Jag tyckte att Intranätverk i fjol var lite annorlunda. Det kommunicerades tydligt att här skulle och fick man vara mer aktiv, vilket gjorde att stämningen blev trevligare och mer ambitiös. Sedan tyckte jag också att formerna för konferensen var bra. Många konferenser har alldeles för långa block och Kristian tvingade oss talare att komprimera oss. Föredragen var tillräckligt långa för att hinna få igenom två, tre huvudpunkter men inte längre än att man som lyssnare lyckades behålla intresset.

Till sist – vilka trender ser du inom framtidens intranät?

Det är jättesvårt att säga. Om jag tror på det som en trend eller inte det lämnar jag osagt, men den stora frågan att lösa är; kommer vi om fem år alls att prata om intranät? Det som känns mer framtid är utvecklingen kring den digitala arbetsplatsen. Grundtanken bakom det hela är att intranätet som en plats dit man går kommer att upphöra och att vi då ser den digitala arbetsplatsen som ett operativsystem för det som jag behöver göra när jag jobbar. Ge det 20 år så är vi där garanterat. Det ska bli oerhört intressant att följa.

Comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

8b23bc185cd46a2bb24424608dacfb8fy