Pär Lannerö

Redo att inspirera: Pär Lannerö

Den 20-22 maj är det dags för intranätkonferensen Intranätverk 2014 i Göteborg. I den här artikelserien presenterar vi de talare som kommer att sprida sina visdomsord på konferensen och ger er en liten inblick i deras syn på intranät i dag och i framtiden.

Dagens profil: Pär Lannerö

Pär Lannerö är projektledare för webbriktlinjer.se på E-delegationen. Där fokuserar han på frågor som rör tillgänglighet, trovärdighet och användbarhet, samt annat som kan vara bra för den som vill kvalitetssäkra sin webb. Pär har lång erfarenhet av webbrelaterade projekt och är grundare av konsultföretaget Metamatrix.

Hur kommer det sig att du blev intresserad av intranät?

Jag är inte specialiserad på intranät men har arbetat med ett antal intranät i min roll som webbkonsult. Många av de frågor som är relevanta på webben som helhet är ju också relevanta i intranätkontexten. När man tänker på tillgänglighet, som är mitt huvudfokus just nu, blir intranät i högsta grad relevanta i och med att de fungerar som arbetsverktyg och därmed inte får vara diskriminerande.

Intuitivt kanske man inte tänker att intranät behöver några särskilda åtgärder, men det är riktigt illa om man vill anställa en person och sedan märker att intranätet inte fungerar för den personen. Ungefär en fjärdedel av befolkningen har en funktionsnedsättning, och jag skulle vilja påstå att hela befolkningen har särskilda behov någon gång ibland, till exempel i stressade situationer. Därför bör tillgänglighet vara en självklar prioritering vid all webbutveckling, vilket är det budskap som jag vill föra fram på konferensen.

Skulle du säga att tillgängligheten är bristfällig just nu?

Nu har jag inga siffror som gäller just intranät, men om man tittar på webben som helhet är det uppenbart att det finns brister. Vi har gjort lite scanningar med automatiska verktyg, vilket visserligen inte ger hela bilden, men resultatet är långt ifrån full pott om man säger så. Och jag misstänker att det ser ytterligare lite sämre ut på intranäten. När det gäller just tillgänglighet har jag känslan av att många prioriterar den publika webben eftersom man tror att det finns fler med särskilda behov där.

Nu arbetar du visserligen inte specifikt med intranät, men vad är det mest intressanta med detta verktyg?

Det är väl just närheten. Man har ju ett engagemang runt saker och ting som berör en själv och människor i sin närhet, så det finns ofta ett naturligt intresse för det som figurerar på intranätet.

Finns det några särskilda framgångsfaktorer för att göra webben eller intranät mer tillgängliga?

Först och främst vill jag förstås tipsa om webbriktlinjer.se. Där finns erfarenheter från mängder av tidigare webbprojekt samlade. Men om jag måste välja en enskild framgångsfaktor skulle det nog vara att låta representativa personer testa. Det är ett svårslaget sätt att identifiera problem och att få idéer till förbättringar. Hur många intranät är testade av en person som använder skärmläsare? Hur många är testade av en person med dyslexi? Hur många är testade av någon som inte använder mus?

Nu är det snart dags för Intranätverk 2014 – varför har du valt att delta?

Det har att göra med mitt uppdrag på E-delegationen där jag ska verka för en ökad medvetenhet om tillgänglighet på webben i Sverige. Särskilt i det som inte är offentlig sektor – det vill säga privata företag, ideella organisationer och liknande där nivån gällande tillgänglighet är lite lägre. Därför letar jag alltid efter möjligheter att träffa olika aktörer inom webbutveckling och försöka göra dem medvetna om och inspirerade att satsa på tillgänglighet. Jag är jätteglad att det fanns en öppning på Intranätverk och hoppas att min presentation kommer att tas emot med intresse.

Som avslutning slänger vi en liten blick på framtiden – vad tror du kommer hända i intranätvärlden?

Det finns en stor trend som gäller webb och användning överlag, och det är mobiltrenden – att man rör sig från desktopmaskiner till handhållna av olika slag. I sin förlängning kan man väl dra det till ännu mer integrerade system i vardagen där olika typer av devices blir uppkopplade. Hur ser exempelvis kombinationen Google Glass och intranät ut? Mer om Pär Lannerö

Comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

a6ca6e3a6af74fae940f5ad393f83968ttttttttttttttttttttttt