Kirsi Välimaa, Preem

Redo att inspirera: Kirsi Välimaa

Den 20-22 maj är det dags för Intranätverk 2014 i Göteborg. I den här artikelserien presenterar vi de talare som kommer att sprida sina visdomsord på konferensen och ger er en liten inblick i deras syn på intranät i dag och i framtiden.

Dagens profil: Kirsi Välimaa

Från utbildad byggnadsingenjör till intranätchef på Preem. Kirsis karriär har kanske inte gått den självklara vägen men i dag står hon stadigt på jorden och om två månader möter vi henne på Intranätverk 2014.

Hur kommer det sig att du började arbeta med intranät?

Jag gled väl egentligen in på ett bananskal någon gång i mitten av 90-talet. Jag är utbildad byggnadsingenjör men när jag var klar med mina studier befann sig världen i en finanskris och det var väldigt svårt att hitta något jobb inom min bransch. Efter ett tag hamnade jag på en informationsavdelning där jag började arbeta med HTML, och sedan har mitt intresse för webben bara förstärkts. Sedan ungefär tio år tillbaka har jag fokuserat mest på intranät samt tillhörande internkommunikation, och i dag jobbar jag som intranätchef på Preem.

Vad är det roligaste/mest intressanta med intranät?

Att det händer så mycket. Med intranät är det särskilt intressant att man har målgruppen inom företaget. Du kan komma i kontakt med din målgrupp på ett helt annat sätt än om du arbetar med en extern webbplats. Det tycker jag är väldigt inspirerande.

Kan du dela med dig av någon framgångsfaktor i ditt arbete med intranät?

Jag tror att dialogen med användarna är en framgångsfaktor. Dels att förankra de lösningar som du har, men också se till så att ledningen är med på det hela. Man måste vara spindeln inom företaget och finnas överallt, prata med alla och lyssna. Sedan vill jag också poängtera att det gäller att ligga steget före hela tiden och visa vägen, och få med sig både ledningen och användarna på tåget.

Finns det någonting särskilt under din karriär som du har dragit lärdom av?

När jag tidigare arbetade med intranätet på bland annat NCC så diskuterade vi ofta målgrupper – vem man kommunicerar med. De som arbetar som redaktörer på ett intranät är inte kommunikatörer och kan därför ibland ha svårt att relatera till vilka de kommunicerar med. Därför är det extra viktigt att förtydliga för redaktörerna vilken målgruppen är. Är det chefer, ekonomer, övriga medarbetare eller alla inom företaget? De behöver ha den förståelsen för att resultatet ska bli bra.

När Intranätverk 2014 går av stapeln står du på talarpodiet – hur känns det?

Jag tycker att det är jättekul att prata och berätta om det som jag brinner för. Konferenser är alltid värdefulla på många sätt och vis. Dels kan jag dela med mig av min kunskap och mina erfarenheter samtidigt som jag har möjlighet att lära mig mycket av andra.

Vilka förväntningar har du på konferensen?

Naturligtvis att träffa branschkollegor och nätverka. I och med att jag inte har deltagit på Intranätverk tidigare vet jag inte riktigt vad jag ska förvänta mig från konferensen i sig. Men det ska i alla fall bli väldigt roligt.

Om vi blickar framåt – vilka trender ser du inom framtidens intranät?

Jag tror att vi är på väg mot den digitala arbetsplatsen. Man kommer att ha med sig intranätet vart man än är någonstans. Är du på resande fot kan du exempelvis gå in på intranätet och kolla av de senaste nyheterna eller nå kontaktpersoner direkt via mobilen. Jag tror också att det intelligenta intranätet kommer någon gång i framtiden. Intranätet som vet om du är på en tjänsteresa och när du kommer tillbaka så får du påminnelse om att göra din reseräkning eller se över din tidsrapport och liknande saker.

Som avslutning – hur tror du intranät kommer att fungera om tio år?

Det beror på vilka tekniska möjligheter som finns. Man kanske har intranätet i glasögonen eller i en liten klocka på handleden. Det är en väldigt svår fråga att svara på. Jag tror att intranätet kommer att hålla samma takt som webben i övrigt och utvecklas allt eftersom nya devices blir tillgängliga.

Comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

e14d41f1b5c306ecb521f756e182e305SSSSSSSSSSSSSSSS