Ingrid Domingues & Linda Backlund

Redo att inspirera: Ingrid Domingues & Linda Backlund

Den 20-22 maj är det dags för Intranätverk 2014 i Göteborg. I den här artikelserien presenterar vi de talare som kommer att sprida sina visdomsord på konferensen och ger er en liten inblick i deras syn på intranät i dag och i framtiden.

Dagens profiler: Ingrid Domingues & Linda Backlund

Ingrid Domingues är en av grundarna till inUse som har visionen att göra den digitala vardagen enklare och roligare. Hon ansvarar för inUse Academy som levererar kurser, coachning och seminarier till kunderna.

Kollegan Linda Backlund är strateg och projektledare sedan flera år tillbaka och har arbetat på inUse de senaste tre åren. Hon drivs av att vara involverad i stora intranätprojekt med dedikerade team. Om Linda får bestämma lämnas ingenting åt slumpen och hon har gärna ett finger med i hela processen från strategi till lansering.

Hur kommer det sig att ni blev intresserade av intranät?

Ingrid: Jag har egentligen inget specifikt intresse för intranät utan är intresserad av allt kring digitala lösningar. Sedan råkade det bli så att jag var med och byggde ett av de första intranäten i slutet av 90-talet. Jag är genuint intresserad av människor i arbetsmiljöer, både det hantverksmässiga och det som händer när vi arbetar tillsammans.

Linda: Lite samma som Ingrid. De första stora projekten som jag arbetade med handlade om att ta fram gemensamma intranät, först för Telia och sedan för Ericsson. Det är väldigt utvecklande och intressant att ha ett sådant nära samarbete med olika verksamheter, som det krävs i ett intranätprojekt. Och jag föredrar lite större projekt framför små och flashiga.

Vilken skulle ni säga är den främsta utmaningen i arbetet med intranät i dagsläget?

Ingrid: Utmaningen är väl den som den alltid har varit. Eftersom intranät handlar om människors arbete blir det en fråga om kärnverksamheten. Och då måste man verkligen förstå vad som är verksamhetens kärna – var värdet ligger och hur vi gör ett intranät som är mest värdeskapande.

Linda: Jag skulle vilja spinna vidare på det som Ingrid säger. Det gäller att verkligen hitta nyckeln till användningen – det som skapar nytta för användarna.

Hur ska man då göra för att hitta den här nyckeln?

Linda: Vi vurmar mycket för två aspekter. Den ena är att verkligen prata om verksamheten, dess kärna och affär. Det är det som måste styra. Sedan gäller det också att förstå användarens vardag och drivkrafter och vad vi kan göra för att underlätta.

Kan ni dela med er av någon framgångsfaktor i ert arbete med intranät?

Ingrid: Vår erfarenhet är att framgångsfaktorn är att synliggöra de värden som gör skillnad i verksamheten. Lyckas man med det så kan man få till ett internt driv som ibland går långt utanför intranätet. Sedan blir det också väldigt mycket enklare att genomföra ett byggprojekt om man vet vad av allt som är viktigt och vilka delar vi kanske kan tona ner lite grand.

En sak till som är viktig är att det här med att bygga ett intranät ungefär är som att skaffa sig ett barn. Det är när man väl har byggt färdigt det som det hela börjar. Om man jobbar på det sätt som vi vill är förvaltningsorganisationen definitivt redo när man är färdig med själva bygget. Annars kommer man helt säkert att misslyckas.

Linda: Det handlar väldigt mycket om att ha en process som gör att medarbetare, beställare och intressenter är med från början. Så att det blir en förankring längs med vägen och en gemensam bild av vad vi ska uppnå och vad som är viktigt. Och att vi hela tiden kan ta beslut utifrån en prioritering som vi har kommit överens om och vad det skulle innebära om vi avviker från den vägen.

Om bara några veckor är det dags för Intranätverk 2014 – vilka förväntningar har ni?

Linda: Jag tycker att det ska bli lyxigt att höra historier om intranät och träffa folk som också tycker att detta är intressant. Man får möjlighet till inspiration och reflektion helt enkelt.

Ingrid: Jag håller med. Man kommer ofta till nya insikter när man hör andra prata och får en tydligare bild av vad man själv faktiskt har tänkt. Ibland behövs det att någon annan säger det för att man ska komma underfund med sina egna tankar.

Kan ni ge en kort sammanfattning av er presentation?

Linda: Vi ska prata om ett intranät som vi har jobbat med och som precis har lanserat sin första version. Själva projektet upplever vi som väldigt lyckat. Vi kommer att prata om vikten av att koppla ihop verksamheten och kärnan med användarna, vilket är det som vi brinner för.

Om vi till sist blickar lite framåt i tiden – vilka trender ser ni inom framtidens intranät?

Linda: Framtid är alltid svårt att prata om. Det som man självklart kan se är det sociala, vilket visserligen inte är något särskilt nytt. Men visst blir det tydligt att detta är något som man anammar mer och mer på intranätet. Så den trenden kommer säkerligen att fortsätta.

Sedan skulle jag väl önska att man kanske vågade välja stöd som är mest lämpade för det man ska åstadkomma snarare än att försöka hitta den här universallösningen som ska sköta allt. Jag tror mer på saker som är lite avskalade än dessa jättekrångliga system som ändå måste anpassas otroligt mycket för att de ska fungera för användaren.

Comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

777a5332e3fcd429f8c0be4c4021261fBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB