Fredric och Kerstin på Intranätverk 2014

Redo att inspirera: Fredric Landqvist & Kerstin Forsberg

Den 20-22 maj är det dags för Intranätverk 2014 i Göteborg. I den här artikelserien presenterar vi de talare som kommer att sprida sina visdomsord på konferensen och ger er en liten inblick i deras syn på intranät i dag och i framtiden.

Dagens profiler: Fredric Landqvist & Kerstin Forsberg

Fredric Landqvist har lång erfarenhet i intranätbranschen och arbetar i dag som informationsstrateg och informationsarkitekt. Sedan 2002 är han också industridoktorand på institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs universitet. Kerstin Forsberg är verksam inom forskningen på AstraZeneca i Mölndal där hon har en roll som Informatics Analyst. Innan dess arbetade hon bland annat på Volvo och drev ett stort projekt vid namn Volvo Web Wave, något som resulterade i företagets första intranät.

Hur kommer det sig att ni blev intresserade av intranät?

Fredric: Eftersom jag började arbeta med Internet föll det sig ganska naturligt att jag började titta på hur man kunde använda samma teknologier på insidan. Jag var bland annat med och satte upp det första intranätet på Volvo och var även delaktig i projektet kring Ericssons intranät. Just nu håller jag på med tre ganska stora intranät och har i snart två år varit aktiv med att försöka få alla Sveriges domstolar att harmonisera och skapa ett gemensamt intranät. Det har varit en väldigt stor utmaning men vi har lyckats bra. Kerstin: Det var på Volvo även om jag till en början mest intresserade mig för själva webbtekniken. När jag började på Volvo låg mycket fokus på att bygga en webbsajt och idén om att använda detta internt, ett intranet, föddes undan för undan. På AstraZeneca har jag faktiskt inte jobbat direkt med intranätet. Däremot har jag arbetat en del med portaler och har skrivit lite kring problematiken med att införa portalprogramvara.

Vad skulle ni säga är det mest intressanta med intranät?

Fredric: Att det ska vara en replika av den externa Internetframväxten. Rent logiskt borde det vara lättare att få folk på insidan att arbeta ihop, men så är det inte. Faktum är att folk i professionella nätverk delar bättre och enklare än vad de gör på insidan. Internet är en väldigt länkad arena, men intranäten är fortfarande strukturerade genom olika uppgiftsorienterade stödsystem och man har en massa dokument, vilka är svåra att länka. Det är en stor utmaning och blir intressant att försöka lösa. Kerstin: Jag kan säga vad jag tycker är tråkigast, och det är att jag efter så många år blir så otroligt frustrerad som användare. Det är en sådan röra hos oss med en massa olika system och jag tror att situationen är likadan hos många andra också.

Så du skulle eftersträva mer enkelhet?

Kerstin: Dels enkelhet men även att man inser att detta är ett bottom-up-verktyg. Intranät handlar till en viss del om duktiga kommunikatörer som ska tala om för oss vad som händer etc, men det är alldeles för många som tror att detta är en top-down-värld. Man glömmer av användarna och deras behov.

Kan ni dela med er av några framgångsfaktorer när man arbetar med intranät?

Fredric: Det första och allra viktigaste är att man bestämmer sig för vad intranätet är. Den frågan kan vara väldigt krånglig, mycket på grund av att det uppstår en värdedistans mellan kommunikationsenhetens uppgift att förmedla ledningens förehavanden och arbetarnas verkliga vardag. Många upplever då att intranätet inte fyller någon direkt funktion och använder e-mail, samarbetsytor och andra verktyg för att lösa sina dagliga uppgifter. Så att få till ett väl förankrat engagemang är väldigt viktigt och även en stor utmaning. Enligt mig gäller det att sätta upp tydliga spelregler från början så att alla vet vad de ska förhålla sig till. Kerstin: Jag tror att det både handlar om att låta kommunikatörerna få sin anslagstavla, men sedan inte blanda ihop det med den simpla användarens behov. Det hela är en fråga om kollaborativ informationshantering där jag dels behöver samarbeta men också behöver ha ett enkelt sätt att kunna presentera mitt material för andra.

Om bara några dagar är det dags för Intranätverk 2014 – vilka förväntningar har ni?

Fredric: Att jag ska få träffa likasinnade kollegor. Jag och Kerstin kommer att spela upp en ansats som kanske inte är ett traditionellt intranätföredrag utan vi ska prata om länkad data och den semantiska webben – hur kan det som sker på webben 3.0 påverka den inre arbetsarenan? Det ska bli kul för vi kommer att vara lite av en katt bland hermelinerna. Kerstin: Egentligen inga särskilda men Kristian brukar göra roliga saker så det här blir säkert jättebra. Vi är lite oroliga över att vårt ämne ska bli något för tungt, men vi hoppas kunna göra det intressant för publiken och samtidigt utmana dem. Sedan vill jag också tillägga att jag är väldigt glad över det här jämställdhetstänket kring konferensen.

Som avslutning slänger vi en liten blick på framtiden – vad tror ni kommer hända i intranätvärlden?

Fredric: Tråkigt nog tror jag att intranätet kommer att bli mindre och mindre intressant. Saken är den att det traditionella intranätet är så långt borta från det som jag håller på med i mitt vardagliga arbete, vilket skapar en värdedistans. Enligt mig är ett lyckat intranät ett intranät som smälter in så bra i arbetsvardagen att jag inte ens tänker på att jag är inne på det. Vissa är där men många har en lång väg att vandra. Kerstin: Jag tror på att vi får in mer länkad data i våra applikationer så att de öppnas upp. Sedan är jag också ganska säker på att vi kommer att få se mer av den här tekniken implementerad internt. Något som även är ett hett ämne är det här med öppna data – att vi framöver kommer att dela information helt publikt eller i större grupperingar. Då blir det inte en fråga om ett intranät utan en sfär av data varav en mindre del är innanför väggarna.

Comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

97d842c03d1930b23abdc1e385c27230nnnnnnnnnnnnnn