Catharina Götbrant

Redo att inspirera: Catharina Götbrant

Den 20-22 maj är det dags för Intranätverk 2014 i Göteborg. I den här artikelserien presenterar vi de talare som kommer att sprida sina visdomsord på konferensen och ger er en liten inblick i deras syn på intranät i dag och i framtiden.

Dagens profil: Catharina Götbrant

Som enhetschef för intern administration på Svensk Energi har Catharina Götbrant många bollar i luften. I arbetsuppgifterna ingår bland annat IT, HR och lokaler, och förra året agerade hon projektledare för Svensk Energis sociala intranät som lanserades i juni 2013.

Hur kommer det sig att du började arbeta med intranät?

Egentligen har jag inget specifikt intresse för intranät men jag har varit inblandad i ett par olika intranätprocesser genom åren. Sedan har jag också, även om det inte är uttalat, ett ansvar för vår interna kommunikation, och då faller det sig naturligt att arbeta med intranätet.

Vad skulle du säga är det roligaste med intranät?

Helt ärligt är jag nog lite traditionellt tråkig och har mest sett intranät som en plats för information kring regler om sjukskrivning, uppsägning etc – ”måste-informationen”. Men också att det är användbart när man behöver nå ut med samma information till alla samtidigt. Lösningen som vi på Svensk Energi har nu är ett socialt intranät, vilket är spännande. Det öppnar nya möjligheter till diskussion men även till att dela med sig av såväl jobbmässiga som andra, mer lättsamma, saker till kollegorna.

Vilken är den främsta utmaningen i ditt arbete med intranät?

Att få alla intresserade av intranätet – att de går in och kollar vad som händer varje dag. I och med att vi är en påverkansorganisation är många av våra anställda aktiva på Facebook, Twitter med mera där de har möjlighet att nå ut till en större massa. Därför är det kanske inte lika prioriterat att lägga tid på intranätet.

Hur ska ni då göra för att få upp intresset?

Jag har inte något jättebra svar på det. Eftersom nästan alla hos oss sitter under samma tak är det ofta lättare att ta det personligen eller vid ett möte. Med vårt arbetssätt, där vi jobbar mycket tillsammans med våra medlemsföretag, tror jag att vi kanske behöver hitta en lösning där även externa kan få tillgång till vissa delar (samarbetsytor) för att skapa mer aktivitet.

Finns det något särskilt i ditt arbete med intranät som du har dragit lärdom av?

Att det är viktigt att få med sig en grupp och inte göra jobbet själv. Jag har jobbat ensam med flera av mina uppgifter under många år, men i ett projekt som rör intranät behöver man ha flera ambassadörer för att skapa intresse och framgång.

Den 20-22 maj hålls Intranätverk 2014 – vilka förväntningar har du på konferensen?

Det ska så klart bli spännande att höra vad andra tänker, har gjort eller skulle göra annorlunda. Sedan är det alltid extra intressant att få olika perspektiv från exempelvis stora respektive små företag där möjligheterna för internkommunikation varierar kraftigt.

Som avslutning – vad tror du kommer hända i framtidens intranät?

Jag tror och hoppas att intranätet ersätter mailen när det gäller internkommunikation. Sedan tror jag också att intranät behöver bli mer mobila. Det blir än mer viktigt när många jobbar på andra ställen än vid sitt skrivbord, och den utvecklingen kommer säkerligen fortsätta.

Comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

f57b58742f0d201c561a0a78b86f6177+++++