Andreas Hallgren

Redo att inspirera: Andreas Hallgren

Den 20-22 maj är det dags för Intranätverk 2014 i Göteborg. I den här artikelserien presenterar vi de talare som kommer att sprida sina visdomsord på konferensen och ger er en liten inblick i deras syn på intranät i dag och i framtiden.

Dagens profil: Andreas Hallgren

Med erfarenhet inom kommunikation, digital utveckling och marknadsföring har webben alltid intresserat Andreas. Sedan hösten 2010 arbetar han på Chalmers och i maj besöker han Intranätverk för att dela med sig av sin kunskap om bland annat sök och sökanalys.

Kan du berätta lite om vad du sysslar med i dag?

Jag jobbar på Chalmers i Göteborg som webbsamordnare och förvaltningsledare. I de rollerna har jag ansvar för vår externwebb och intranät tillsammans. Mitt fokus ligger inte specifikt på intranätet utan mer den övergripande webben.

Så du har inte något specifikt intresse för intranät?

Nej, egentligen inte. Mitt intresse är väl mer digital kommunikation – att skapa digital nytta oavsett plattform. Att arbeta med extern webb och intranät är dock ganska mycket samma princip i grunden. Den stora skillnaden är väl egentligen att man på ett intranät ”tvingar” sina medarbetare att besöka det, medan externwebben är mer frivillig. För mig finns det en poäng i att jobba ganska brett och se hur intranät fungerar tillsammans med externwebb, e-post, nyhetsbrev etc.

Om man ser på ditt arbete som webbsamordnare – vilken är den främsta utmaningen i dagsläget?

Det handlar dels om att se till så att våra verktyg är så effektiva och relevanta som möjligt för användarna, alltså de som producerar material på intranätet och externwebben. Sedan måste våra besökare också kunna nyttja webbplatserna på ett välfungerande sätt. I grund och botten är just att skapa relevans och nytta alltid den största utmaningen.

Har du några framgångsfaktorer i ditt arbete som du vill dela med dig av?

Jag tror att mycket handlar om att ha en ständig dialog. Ett universitet som Chalmers är en organisation där det cirkulerar många synpunkter. Därför är det extra viktigt att vi diskuterar kring vilka behov som behöver tillgodoses. Någonting som vi också har jobbat mycket med och fortsatt lägger stor vikt vid är faktiska mätvärden. Vi arbetar mycket med webb- och sökanalys, vilket gör att våra beslut inte enbart är tagna på rent tyckande utan att vi också har en faktabaserad grund att stå på. Att kunna balansera ens erfarenhet och magkänsla med faktiska siffror skulle jag därför vilja framhäva som en framgångsfaktor, även om man självklart inte ska fokusera allt för mycket på siffror.

Finns det något misslyckande som andra kanske kan dra lärdom av?

Den stora lärdomen som jag har dragit under åren är väl att försöka jobba lite snabbare och vara mer agil i sitt utvecklingsarbete. Göra mer saker, testa dem och skicka ut dem. Därefter kan man se hur bemötandet blir och skruva åt saker eller gå vidare till nästa fas.

Vilka förväntningar har du på Intranätverk 2014?

Dels hoppas jag att min presentation blir bra bemött med intressanta frågor. Men det som framför allt lockar mig är att se vilka nya insikter som jag kan få från de andra projekten som presenteras. Det är alltid intressant att se hur andra tänker och jämföra det med hur vi tänker. Sedan gillar jag också det här med korta presentationer så man hinner med mycket och kan ta del av mångas erfarenheter och klokskap.

Till sist – vilka trender ser du inom din bransch i framtiden?

Här skulle jag nog vilja lyfta fram intranät då jag tror att det kommer att hända en hel del där. Min förhoppning är att det kommer att bli mer uppgiftsfokuserat. Min känsla är att man i dag har en ganska orealistisk syn på hur intranät ska fungera och hur medarbetarna vill ta till sig information. Jag hoppas att man byter fokus och istället ser på vilka uppgifter som medarbetarna behöver lösa och hur vi kan underlätta för dem att göra sitt arbete så effektivt som möjligt. Man måste få till den här dialogen och hela tiden fokusera på att skapa nytta, vilket jag också tror blir mer prioriterat i framtiden.

Comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

3d05da7f139fb6112cd9bc880fc2e87cSSSSSSSSSSS