Om Intranätverk

Intranätverk grundades på övertygelsen om att vi lär oss i dialog med andra; genom att ställa frågor, lyssna på andras berättelser, fundera och sedan agera. Kunskap skapar vi tillsammans med andra genom att dela erfarenheter.

Just kunskapsutbyte är något som vi värdesätter högt, vilket också speglar vår verksamhet. Vi tillhandahåller nätverksgrupper, arrangerar konferenser och nätverksdagar samt erbjuder en stor kunskapsbank här på webbplatsen i form av artiklar, videos, konferensböcker med mera.

I april 2015 publicerade vi “Intranät som skapar värde“. Boken är skriven av Sveriges främsta experter i området och finns tillgänglig som både e-bok och tryckt.

Vi nöjer oss dock inte där utan försöker ständigt hitta nya vägar att sprida kunskap om intranät och den digitala arbetsplatsen.

Historien bakom Intranätverk

“Efter att ha arbetat med intranät i många år, besökt ett stort antal konferenser i Sverige samt runt omkring i Europa, både som deltagare och talare, tyckte jag att det var något som saknades för oss som arbetar med intranät i Sverige. Just därför valde jag att starta Intranätverk – intranätkonferenser och nätverksgrupper av internationellt slag, med goda möjligheter till nätverkande och där deltagarna ska ha tid att lära.”

“Intranätverk är vårt bidrag till att öka kunskapen om intranät, skapa mötesplatser och bygga nätverk för oss som arbetar med intranät.”

Kristian Norling, grundare av Intranätverk

Vill du veta mer?

Är du nyfiken på vårt arbete? Kontakta gärna oss. Vi finns alltid tillgängliga för att besvara dina frågor eller motta dina synpunkter!

Ted & Kurt