Nätverks­grupper om intranät

Nätverksgrupper
– om intranät och den digitala arbetsplatsen

Ökad kunskap ger större framgång i arbetet med intranät och den digitala arbetsplatsen. Att följa med i de senaste trenderna, dra lärdom av andras erfarenheter och bygga nätverk med likasinnade är samtliga framgångsfaktorer för ett lyckat resultat. Allt detta får du genom våra nätverksgrupper.

Intranätverk erbjuder två olika medlemskap:

Fortsätt läsa nedan om våra fysiska nätverksgrupper eller få mer information om nätverksgrupp online.

Om nätverksgrupperna

Våra nätverksgrupper är endast till för praktiker som jobbar i organisationer och företag med intranät/ digitala arbetsplatsen. Konsulter kan ej bli medlemmar.

Fysiska nätverksgrupper

Intranätverks olika nätverksgrupper träffas minst 4 gånger per år. Vi ansvarar för all samordning, kommer med förslag på upplägg och bjuder in experter i intranätbranschen som presenterar och delar med sig av sin kunskap på nätverksträffarna. Fredrik Wackå deltar som facilitator på alla nätverksträffar. Våra geografiska grupper:

 • Göteborg / Västsverige
 • Malmö / Skåne
 • Stockholm

Särskilda intressegrupper:

 • Episerver
 • Internationella organisationer
 • Offentlig sektor
 • Office 365
 • SharePoint
 • Sitevision
 • Sök / Enterprise Search

Och självklart ställer vi vår kunskap om intranät / digitala arbetsplatsen, intranätsök och kommunikation till ditt förfogande. Det enda du behöver göra är att finnas på plats – redo att dela med dig av dina erfarenheter om intranät och dra lärdom av andra.

Hur går nätverksträffarna till?

Nätverksträffarna hålls hos någon av medlemmarna i nätverksgruppen, och vi uppmuntrar alla att stå för värdskapet vid något tillfälle. Ibland gör vi också studiebesök hos andra verksamheter. En typisk nätverksträff brukar ha 8-12 deltagare och går till på följande sätt:

 • Värden hälsar alla välkomna
 • Deltagarna presenterar sig själva
 • Kort information från Intranätverk
 • Värden presenterar sitt intranät (demo) med frågestund och diskussion
 • Information om senaste nytt inom intranät
 • Diskussion kring aktuella utmaningar bland deltagarna
 • Lunch med fortsatt nätverkande och diskussioner

Våra nätverksträffar handlar inte om att ge korrekta svar, utan mer om att dela med sig och genom detta komma till nya insikter. Samtalen drivs genom att varje deltagare har möjlighet att ta upp aktuella utmaningar för dem. Därefter förs en diskussion kring utmaningarna där alla deltagare bidrar med egna erfarenheter och råd.

En av de största fördelarna med att delta på våra nätverksträffar är att du vid varje tillfälle får den unika möjligheten att se ett intranät live. Ett medlemskap i våra nätverksgrupper innebär också att du får åtkomst till medlems- och diskussionsforumet (vi använder Yammer) där vi mellan nätverksträffarna fördjupar samtalsämnen, ställer frågor och utbyter kunskap.

Vad kostar det?

Är ni flera inom samma organisation som vill bli medlemmar, så erbjuder vi rabatt (50%) för alla tillkommande medlemmar.

Du som vill kan prova på en nätverksträff (anmälan längst ner på denna sida) för att bilda dig en egen uppfattning. Att prova på en nätverksträff är självklart gratis.

Vad ingår i medlemskap premium?

 • Du får delta på alla nätverksträffar i Sverige (över 20 stycken), du blir inbjuden till alla träffar i den grupp som är närmast (geografiskt)
 • Minst 4 slutna webinarier per år med live-demos av intranät alternativt expertpresentationer.
 • Åtkomst till Intranätverks medlemsforum (diskussionsforum online)
 • Två konferensdagar att fördela fritt på IntraTeam Event Copenhagen och Intranätverk/IntraTeam Event Stockholm.
 • Ett online-medlemskap till någon i intranät-teamet.
 • Alla böcker vi har publicerat (som ebok)
 • Riktmärkning (benchmark) – en årlig jämförelse av ditt intranät
 • Personlig rådgivning från oss

Om medlemskapet

Medlemskapet är personligt men kan när som helst överlåtas till en kollega, och om du får förhinder vid ett tillfälle går det naturligtvis bra att skicka en ersättare. Känner du att en specifik nätverksträff är av stort intresse för din organisation kan du förstås, vid enstaka tillfällen, ta med en kollega.

Nätverksgrupper och -träffar ger unika möjligheter till erfarenhetsutbyte och bidrar till nya insikter som ofta direkt kan användas i den egna verksamheten.

Bli medlem premium eller medlem online redan i dag eller anmäl dig för att prova på en nätverksträff helt utan kostnad.