Sara Redin

Några ord med Sara Redin

Med cirka 15 års erfarenhet i webbranschen har Sara Redin kunskap så att det blir över. I dag arbetar hon på danska Think! Digital där hon dagligen stöter på spännande utmaningar. Innan dess har hon under sju års tid jobbat som ERFA-gruppmoderator hos J. Boye i Danmark med fokus på bland annat digital strategi och governance. Vid sidan av arbetet värdesätter Sara tid med familjen och tre gånger i veckan ägnar hon sig åt sitt stora fritidsintresse – konståkning.

Hur kommer det sig att du började arbeta med intranät?

Intranät har funnits där hela tiden. I början av min karriär var det så att om man jobbade med webben på ett ställe så fick man lov att göra allting. Personligen har jag inte arbetat som intranätansvarig utan har varit konsult på en del intranätprojekt, vilket har varit väldigt givande.

Vad skulle du säga är det mest intressanta med intranät?

Jag tycker att den delen som handlar om stake holder management och den politiska delen av en idé alltid är spännande. Det som är särskilt intressant och utmanande med intranät är att alla har en åsikt – alla tycker att de är experter. För att få en ledningsgrupp att acceptera en ny design så kräver oftast en stor del av beslutsfattarna att de ska förstå väldigt mycket av det som egentligen är specialistkompetens. När det gäller extern webb är man kanske mer mottaglig för att det finns experter som vet hur man ska marknadsföra sig utåt.

Vilken är den främsta utmaningen i arbetet med intranät i dagsläget?

Det beror mycket på organisationen. Även om vi alla skulle vilja att intranätet var prioriterat så finns det andra system i organisationerna som är mer kritiska här och nu. Det gör att de stora lyften som kanske behöver göras blir svåra att få till.

Kan du dela med dig av någon framgångsfaktor i ditt arbete med intranät?

Där de här projekten lyckas är där det finns någon som hela tiden jobbar aktivt med att koordinera mer än att producera. Det handlar om att vid upprepade tillfällen förklara, berätta och iscensätta; vad är det som det här projektet ska leverera och vad är det vi jobbar på. Att knyta linjerna framåt och bakåt – det är ett heltidsjobb i sig självt. Sedan finns det också en del som handlar om att kvalificera informationsströmmarna och det som verktygen levererar. Den största utmaningen i alla de här informationsplattformarna är att det är för mycket innehåll. Man behöver göra investeringen i att vaska fram det relevanta och få folk omkring sig att fokusera på det. Därför är det väldigt bra i ett projekt när någon sitter nära analytics och kan dra ut siffrorna på precis hur det ser ut.

Nu är det inte långt kvar tills Intranätverk 2014 går av stapeln – kommer vi att stöta på dig där?

Jag hoppas att jag ska kunna delta i år. Det beror lite på hur min agenda ser ut.

Du var med som talare förra året – hur upplevde du konferensen?

Det var spännande med en konferens där allt var i samma sal, någonting som kanske både var bra och dåligt. Sedan gillade jag tempot – att det var 20 minuter långa presentationer. Och det var härligt att se Kristian i ett sammanhang där han hade satt sin personliga prägel på det hela.

Var det något särskilt som du tycker stack ut?

Kanske lite kring upplägget och stämningen. Det var stor respekt runt talarna, tidsplaneringen och liknande. I Danmark tillåts det ofta lite mer spontanitet.

Om vi blickar lite framåt i tiden – vilka trender ser du inom framtidens intranät?

Jag tror att det kommer att hända väldigt mycket med intranät generellt. Jag har en känsla av att de blir mer och mer affärskritiska. Det hänger ihop med att de som arbetar med intranät har hittat ny energi i och med det mobila och sociala intåget. Men samtidigt tror jag också att det kommer mer standarder för vad den goda interna kommunikationen är. Att det kommer en etablerad ”best practise” för hur stor plats intranätet får ta och vad det ska stå etc.

Till sist en väldigt hypotetisk fråga – hur tror du intranät kommer att fungera om tio år?

Det går inte att förutsäga vad som kommer att hända, vilket gör det superspännande att jobba med det här ämnet. Första gången jag var mammaledig så hade man aldrig hört talas om en blogg förut, men när jag kom tillbaka ett halvår senare var bloggar det enda man pratade om. Och sist jag var mammaledig så kom iPad:en medan jag var borta. När jag var tillbaka på jobbet hade självklart alla en iPad. Det är två händelser som gör att tioårsperspektivet blir så extremt långt. Det kan räcka med ett halvår för att alla förutsättningar för hur vi kommunicerar ska ändras.

Comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

9736637711bfec151c5b334dd86619e0_