läsvärt om intranät 18

Läsvärt om intranät / digitala arbetsplatsen #17

Läsvärda artiklar om intranät / digitala arbetsplatser. Upptäckt under perioden 22 – 30 april. Läs gärna tidigare “Läsvärt om intranät / digitala arbetsplatser”.

Vårt uppdrag är att sprida kunskap om intranät / digitala arbetsplatser.

Intranät / digitala arbetsplatser

How to Get Employees to Fill In Their Directory Profile – bra råd

intranets – I’ve known a few – 10 års erfarenheter sammanfattat i en artikel

10 Rules of Professional Etiquette for the Digital Workplace – goda råd från lifehacker.com

Utmärkt: en utmärkelse för intranät / digitala arbetsplatser  – skicka in ditt bidrag (obs ej tävling!)

Intranet and Enterprise Social Network Usage and Its Effects on Information Accessibility – intressant undersökning med nyttig statistik

Fresh Start Effect: How to Motivate Users with New Beginnings – NNG fortsätter leverera

Measuring your “Return on Content”: How to tell whether your content is successful – mycket användbart, rekommenderas!

We can’t avoid redesigns. We can only lengthen the gap between them – när du tänker: “nu ska vi aldrig mer göra ett nytt intranät”

Verksamhet

Hjärnforskare: öppna kontorslandskap tar död på effektiviteten – och ändå är det så vanligt…

Vi måste bli bättre på att tydligt stötta strategigenomföranden i jakten på måluppfyllelse – amen

Deep Dive: Internal comms – more than a monthly newsletter – PR Week skriver bra!

5 reasons your employees aren’t sharing their knowledge – avslutas med goda råd

Moving from Social Technology towards an Operating System for the Organisation – intressant att diskutera i grupp?

Engagemang, inspiration och innovation – det bästa i långa loppet för både kunder och medarbetare – jepp

The difference between social learning and social collaboration – samarbete och gemenskaper (community) är nyckelord

How To Use Storytelling to Sell Your Idea Internally – kort, konkret, bra

Four Myths Most Bosses Believe About Employee Engagement – argumenten känns igen

Restructuring the C-Suite for Digital Business: The Future of the CMO, CCO, CIO, and CDO – CMCO viktig framtida titel för intranät / digitala arbetsplatsen

Verktyg

Don’t use the same platform for your intranet and website – beror på säger vi

Slack är en bra tjänst för digitalt samarbete – men den klarar inte allt – gäller alla verktyg / tjänster

Goodbye to Vanilla SharePoint Intranets – hej då standard-ur-lådan-SP

Comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

f0f643b67369ddb418cc7f9ef6338621===========