Sökstrategi

En sökstrategi bidrar till att förklara varför och hur sökfunktionens uppgift ska lösas, vad som ska göras och när!

Att hjälpa användare att hitta information när det inte är uppenbart var den finns, eller att den finns.

Citatet ovan beskriver en av de vanligast förekommande (och främsta) uppgifterna för en organisations verksamhetssök. Med verksamhetssök, även kallat intranätsök, avses de verktyg och system som samverkar för att söka på intranät och i organisationens egna informationskällor. 

En strategi ska förstås i främsta hand stödja organisationens verksamhetsmål.

Att skriva en sökstrategi är en viktig övning för att förstå, ge vägledning och förklara vilka principer som gäller för sökfunktionen. Sökstrategin hjälper också organisationen att fastställa målen, organisationen och åtgärderna som ska genomföras de närmaste åren och är ett verktyg för att nå visionen för sökfunktionen. Ett exempel på hur en vision för sökfunktionen kan formuleras:

Enkelt att hitta den information jag behöver för att göra mitt jobb.

En strategi bör kompletteras med en strategisk handlingsplan där de kommande årens aktiviter finns nedskrivna. Den strategiska handlingsplanen bör innehållande en detaljerad beskrivning för det kommande året och sammanfattande beskrivningar för åren 2-3 samt år 4 och framöver.

Sökstrategi – innehåll

En sökstrategi bör innehålla följande:

 • Verksamhetsmål
 • Användningskrav
 • Förvaltning och organisation
  • Nyckelpersoner
  • Granskning av sökfunktionen
  • Helpdesk och support
  • Utbildning
 • Information
  • Livscykelhantering av information
  • Metadata
  • Taxonomi
 • Design
 • Teknik

För ett exempel på hur en sökstrategi kan formuleras, se Västra Götalandsregionens m. fl. pågående arbete med sökstrategi*.

Sökstrategi
Sökstrategi

*Författaren till denna artikel har bidragit till sökstrategin.