Sociala intranät, nätverk och samarbetsfunktioner

Kunskap skapas i dialog med andra människor i nätverk. Att införa sociala intranät, digitala samarbetsfunktioner och sociala kanaler (av typen Yammer) kan ge stora vinster för individen och för organisationen. Medarbetaren kan delta i dialog kring beslut, dela kunskap, efterfråga kunskap och expertis och samarbeta med kollegor över både professionella och organisatoriska gränser. En bieffekt av väl fungerande samarbetsfunktioner är att mängden epost mycket ofta minskar väsentligt. Samarbetsfunktioner bryter ner informationsmässiga silos och möjliggör samarbete över organisationsgränser och mellan professioner. I många organisationer används samarbetsfunktioner aktivt för innovation och vardaglig verksamhetsutveckling (Scanias globala sociala nätverk – en snabbare väg till kunskap (video, ca 20 minuter)! I många organisationer har samarbetsfunktioner bidragit till att stärka och utveckla organisationskulturen, t.ex. på Swedish Match där Yammer blivit den viktigaste kommunikationskanalen och samtidigt bygger deras kultur.

De främsta fördelarna med samarbetsfunktioner på sociala intranät:

  1. Uppmuntrar medarbetare att dela kunskap
  2. Fångar upp värdefull (tyst) kunskap
  3. Organisationen kan systematiskt hämta in och strukturera kunskapskapitalet (t.ex. genom att en community manager fångar upp vanligt förekommande frågor och svar och publicerar dom på intranätet)
  4. Främjar dialog (genom tvåvägskommunikation)
  5. Bemyndigar medarbetare och skapar engagemang samt delaktighet
  6. Skapar/stärker organisationskultur
  7. Ett ypperligt verktyg för kommunikativt ledarskap! (Exempelvis ger det möjlighet att föra dialog med medarbetarna utanför de mer planerad mötesformerna)

Referenser

Making the business case for Enterprise Social Networks

Enterprise Social Network: Capabilities, Key Enablers and Obstacles

What influences employees to use enterprise social networks?

De sociala intranätens praxis

Praktikfall

Scanias globala sociala nätverk – en snabbare väg till kunskap (video, ca 20 minuter).

Enterprise Social Networks: Build Communities in Your Business (Intel, artikel)