Peak IT: När IT slutar leverera värde

Jonas Söderström (inUse)

”Technology isn’t working. The digital revolution has yet to fulfill its promise of higher productivity and better jobs.” Dessa ord publicerades i den världsberömda tidningen The Economist i oktober 2014.

Efter drygt 40 år av IT-utveckling ser vi fler havererade IT-projekt än lyckade. Vad beror egentligen detta på? Handlar det om den fundamentala krocken mellan Moores lag och lagen om avtagande marginalnytta? Eller om Metcalfes lags onda tvilling? Om så är fallet, hur ska vi då göra för att förhindra den nedåtgående kurvan? Dessa var frågor som Jonas Söderström från inUse diskuterade i sin presentation på Intranätverk 2014: Stockholm.

Vi lever just nu i den starkaste teknikoptimistiska vågen sedan början av 70-talet. Till grund för alla de förändringar som sker nu finns en stark bakomliggande metafor: Moores lag – den exponentiella trenden uppåt.

60-talet

Även på 60-talet var den exponentiella kurvan en stark symbol för framåtskridande. Under denna period förutsåg man inte bara en massa nya prylar utan även andra saker efter den utveckling som då fanns. Det sades bland annat att vi människor vid dags dato (2015) skulle ha tre månaders semester, en lön på 60 000 kronor/månad (vilket i dagens penningvärde är närmare 500 000 kronor) samt fyra timmars arbetsdag.

Men faktum är att den ekonomiska utvecklingen inte går framåt. Och produktiviteten saktar in. Det är alltså något som inte stämmer.

Lagen om avtagande marginalnytta

Enligt Jonas kan det vara så att vi har förväxlat den exponentiella kurvan med någonting annat. När vi pratar om IT ska vi kanske egentligen referera till den flackt s-formade kurvan eller lagen om avtagande marginalnytta. De flesta fenomen beter sig nämligen ungefär på det här sättet.

Gödningsmedel är ett bra exempel. Tillväxten kommer att öka väldigt snabbt i början tills en viss punkt är nådd. Därefter kommer det hela att plana ut. Och om man då kastar på ännu mer gödningsmedel blir det faktiskt giftigt och grödorna minskar.

Peak X

Jonas förklarar att vi i dag har ett fenomen som vi kan kalla för Peak X. Just detta fenomen är särskilt intressant när vi tittar på den teknologiska utvecklingen. Är det kanske så att IT har nått sin topp? Är vi framme vid Peak IT?

Ett tydligt exempel är våra lönesystem som i flera fall innehåller många felaktigheter. Jonas ger en djupare förklaring av detta i sin presentation på Intranätverk: Stockholm i videon nedan.

Varför har det blivit så här? Jonas har två potentiella förklaringar:

Alt. 1: Alla är idioter (faktiskt inte särskilt troligt)

Alt. 2: Exponentiellt ökande komplexitet

Sammankopplade system

Med varje nytt system som vi lägger till möjliggör vi exponentiellt ökande interaktioner mellan systemen. Ju fler delar vi försöker integrera, desto fler system kommer att vara sammankopplade med varande.

Dessa så kallade friktionspunkter behöver inte heller vara kopplade till andra IT-system. Det finns en massa andra kopplingar som ofta är bortom vår kontroll.

Faktum är att detta inte var ett problem när vi hade 4, 5 eller kanske 20 system i verksamheten. Numera har många organisationer emellertid hundratals system som på ett eller annat sätt behöver kopplas samman, vilken kan skapa en stor röra.

Metcalfes lags onda tvilling

Jonas förklarar att Metcalfes lag i det stora hela handlar om att värdet av ett nätverk ökar exponentiellt med antalet noder i det – det vill säga att ju fler telefonabonnenter det finns, desto större nytta har man av ett telefonnätverk. Den onda tvillingen är graden av ökande komplexitet, ökande sårbarhet och ökande antal friktioner i ett nätverk med allt för många noder.

Har vi nått Peak IT?

Enligt Jonas går det inte att dra en generell slutsats huruvida vi är i toppen av IT-kurvan. Däremot kan vi konstatera att digitaliseringen möjliggör komplexitet samtidigt som byråkratiseringen driver komplexitet. IT har också en stark drivkraft att ständigt bygga mer och bygga nytt. Dessa förhållanden tillsammans blir, vad Jonas brukar kalla, en giftig cocktail.

Vad ska vi då göra?

Jonas förklarar att vi i dag är i ett läge där vi måste börja minska (över)användningen – likt exemplet med gödningsmedel. Problemet är dock att våra ledningar ofta är tio år efter oss och inte hänger med i den snabba utvecklingen. Därför behöver vi ge ledningen insikt.

Vidare bör vi också ta mer fasta på Minimum Viable Product (MVP). I utvecklingsanseende ska vi nog inte sträva efter att tänja gränserna ytterligare.

För att sammanfatta så är det inte fler motorvägar som löser problemet med övertrafikering. Gångbroar, cykelbanor och liknande är istället mycket bättre alternativ.

Biografi Jonas Söderström

Jonas Söderström är informationsarkitekt. Han har arbetat med användbarhet i datasystem och med internet som konsult sedan mitten av 1990-talet, med uppdrag för ett stort antal företagskoncerner, organisationer och myndigheter. Han har kallats ”den svensk som kommer närmast begreppet webbanvändbarhetsguru”. Våren 2012 utsågs han till en av medlemmarna i den svenska regeringens särskilda arbetsgrupp för ökad användbarhet och tillgänglighet på det digitala området. Han föreläser ofta om digital arbetsmiljö, inte minst i fackliga sammanhang.