Intranät­yrket

Hur är det att ha intranät som yrke / jobb? Vad gör alla som arbetar med intranät? Vad innebär intranätyrket?

Oftast är det ett arbete som görs del på en del av arbetstiden enligt undersökningen “Hur mår Sveriges Intranät 2014?” där endast 14 procent av respondenterna säger att de arbetar heltid med intranät. Inte heller läggs det mycket resurser på intranät, även om 60 procent har en en budget så är det mindre än hälften  av ledningarna som säger att intranätet är viktigt.

Och inte heller har alla arbetet med intranätet i sin arbetsbeskrivning.

Framgår dina arbetsuppgifter med intranätet i din arbetsbeskrivning?
Framgår dina arbetsuppgifter med intranätet i din arbetsbeskrivning?

I undersökningen Intranät i Sverige 2013 så ligger ansvaret på intranätet hos kommunikationsavdelningen i tre fjärdedelar av organisationerna. Det innebär att de flesta som arbetar med intranät är anställda på kommunikationsavdelningen.

Båda undersökningarna konstaterar att resurserna till intranät är ökande, vilket är positivt! Och de kommande året ska en tredjedel göra om sina intranät, det blir många intranätprojekt att leda.

Vår erfarenhet säger oss att det är ganska ensamt att jobba med intranät, vi har ofta inga kollegor. Att vara intranätansvarig är att vara en nutida renässansmänniska, en tusenkonstnär. Det gäller att behärska många olika roller och ha kunskap inom en lång rad olika ämnesområden. Det är både en utmaning och något som gör intranätyrket omväxlande och roligt. Kompetensutvecklingen är något som de flesta sköter själva, genom att ta till sig kunskap på nätet, gå på intranätkonferenser eller träffa kollegor inom intranätyrket.

För att förstå mer om vad det innebär att arbeta med intranät, så genomför vi just nu en anonym undersökning om intranätyrket. Delta gärna i undersökningen om du jobbar med intranät!

Vanliga titlar inom intranätyrket

Några av de vanligast förekommande titlarna för oss som jobbar med intranät:

  • intranätansvarig / webbansvarig
  • intranätstrateg / webbstrateg
  • intranätredaktör / webbredaktör
  • infomaster / webmaster
  • kommunikatör
  • kommunikationsstrateg
  • internkommunikatör
  • objektledare
  • projektledare

Om du har en av ovanstående titlar så vill gärna intervjua dig, för den undersökning och artikelserie som vi arbetar med just nu. Skicka epost till kristian@intranatverk.se om du vill bli intervjuad! Du som blir intervjuad får givetvis läsa artikeln innan vi publicerar något.