Wizdom

Intranätverk har genomfört en oberoende undersökning av paketerade lösningar för SharePoint (on-premise och online) samt Office365 (O365) som finns på den svenska marknaden.

Syftet med undersökningen är att ge dig som funderar på en paketerad lösning ett första urval av leverantörer. Vårt råd är att hitta ett par leverantörer som uppfyller era generella användningsbehov, för att sedan be dom göra en visning (live-demo) utifrån ett antal användningsfall (use-case).

I Intranätverks professionella nätverksgrupper kan du få raka och ärliga svar om leverantörer och implementationer och diskutera allt  som rör intranät och den digitala arbetsplatsen.

I tabellen nedan redovisas leverantörens svar på frågorna. 

Mer information om Wizdom.

Wizdom

FrågaSvarKommentar
Licens/kostnad
Typ (buy-once, maintenance osv)-Software Subscription
Källkod (tillgång till, ja/nej)No
Kostnad (1 000 användare/år)-400-1000 users - 2000€ monthly
Kostnad (10 000 användare/år)-7500-1000 users 6000€ monthly
Kostnad (50 000 användare/år)-40000-50000 users 15000€ monthly
Implementationstid (i veckor, min-medel-max)-2 weeks to what ever the customers wants
Tekniska krav
Add-ins arkitektur (ja/nej)Yes
Mobil (fungerar på, ja/nej)Yes
Mobilapp (egen, operativsystem)-Fall 2016
Mobilapp funktionalitet (beskriv)-News, Video, Webforms, handbook, Training, social, mentions, notifications etc.
Tillgänglighetsnivå (WCAG)-Same as SharePoint
On-prem (ja/nej)YesYes and hybrid scenarios
O365 (stöd för, ja/nej)YesYes and hybrid scenarios
SP2013 (stöd för, ja/nej)YesYes and hybrid scenarios
SP2016 (stöd för, ja/nej)YesYes and hybrid scenarios
Google PageSpeed Insights (poäng)-See screenshots - on O365 & Azure. On prem it would be faster
W3C Validator (resultat)-Same as SharePoint
Funktionella krav
Nyhetscenter (möjlighet till organisationsövergripande nyheter och målgruppsanpassade) ja/nej, beskriv.YesThe most advanced intranet news system in the market for SharePoint. There are 2 parts: Part 1: News channels system. the possebility to create any number of news channels and sub news channels. News channels can contain different types of content. News, RSS feeds, Video and it can automatically monitor a O365 video channel and post a new "video" news when a new video is added to a channel. All channels have global read write persmissions. Part 2: Presentation of the different news channels. Wizdom has a 2 different news webparts that can be put anywhere in the intranet. For each webpart there are many different presentation templates, e.g. news rotators, different list views, sliders, tile view etc. and customers can create their own UI templates also, in the Wizdom inline template editor. For each webpart that is placed on a page it can be selected what news channels should be displayed and if they are mandatory or if some users automatically should subscribe to the news channel. The users then have the option to subscribe or unscubscribe. All news items have a social engine. It is possible to like, contact author, comment and mention sombody in a comment. When another user is mentioned in a comment the user is notified that with a link to the article. In addition it is possible to allow users for the specific webpart to create news (depending on the channel setttings), subsribe/unsubsribe. The user can comment, link etc. and create news and a small dialog pops up were the user can create the news. Wizdom knows who the users is and what channels the user can create news in. The user the has a rich text editor with links, pictures, video etc. and can deicide when and for how long the news article should be displayed and it is possible if allows to post on behalf on somebody else (secretary fx.) There is also advanced search in the news archive. In addtion Wizdom keeps track of what news items the user should read and that is displayed in the top navigation bar. In addition the user has the option to select if some channels should come as an email.
Personalisering (hur styr man rolltilldelning och behörighetstilldelning? T.ex. via AD eller inbyggd behörighetsmotor i applikationen?) ja/nej, beskriv.YesEverything is personalized. All Wizdom components have target audience and can and will present personalised information. All righst management is via AD. All features and functions have user rights.
Metadatahantering (möjlighet för användare att använda etiketter, förbättrad metadatahantering för superanvändare.) ja/nej, beskriv.YesAnd we have also added this for pages in SharePoint
Anpassade dokument/officemalla r (Stöd för) ja/nej, beskriv.-Template management for SharePoint is coming Fall 2016
RSS visning (möjlighet att ta in externa RSS-flöden och visa upp och formatera utseende) ja/nejYes
Grupparbetsplatser (mallar för mobil) ja/nejYes
Grupparbetsplater integration (bättre integration av grupparbetsplatser än "out-of-the-box) ja/nej, beskriv.YesWizdom has an advanced site provisioning enginge to create SharePoint site based on templates. In addition to automatcially creating these site Wizdom has added a lot of extran functionality to the sites. E.g. kanban, rolls etc.
Yammer integration (bättre integration med Yammer än "out of the box") ja/nej, beskriv-Out of the Box, better integration coming spring 2017
Arbetsflöden (formulär och formulärhantering som kan skapas av användare/superanvändare) ja/nejYesDrag and drop formbuilder that is extremly easy to use. When a form is created a list in SharePoint is automatically created also, with all the properties from the list
Gamification (stöd för, t.ex. för ifyllnad av personlig profil, antal "gillar"/kommentarer osv. ) ja/nej, beskriv.YesBetting, Poll, tip of the day etc.
Ideation (stöd för förbättringsförslag) ja/nejYes
Notifikationer (notifieringssystem för händelser, påminnelser och "nytt") ja/nejYes
Sökfunktion (möjlighet att integrera annan befintlig lösning för sök i stället för den inbyggda)Yes
Statistik/analys (stöd för t.ex. Google Analytics eller inbyggt)Yes
Inbyggd hjälp (för redaktörer och administratörer) ja/nejYesFully documented and also how to videos
Övrigt
Om Wizdom-Wizdom offers the market’s most advanced and feature rich intranet & digital workplace add-on to SharePoint: Office 365, 2013 and 2016.

Wizdom provides a lot of extra features to SharePoint such as: Advanced news management, governance, handbooks, web forms, added CMS functionality, notifications, automated site provisioning, mobile support, dynamic megamenu, language support etc.

Wizdom has the largest install base in Europe with over 200 happy customers and over 400.000 users, and is the fastest growing intranet & digital workplace solution in Europe.
Kundreferenser-Jyske Bank, Widex, Vallensbæk Kommune, Chr. Hansen, FLSmidth , Stadtwerke Lübeck see: http://www.wizdom-intranet.com/references/
Videos om produkten-www.wizdom-intranet.com
Övriga kommentarer-