Valo

Intranätverk har genomfört en oberoende undersökning av paketerade lösningar för SharePoint (on-premise och online) samt Office365 (O365) som finns på den svenska marknaden.

Syftet med undersökningen är att ge dig som funderar på en paketerad lösning ett första urval av leverantörer. Vårt råd är att hitta ett par leverantörer som uppfyller era generella användningsbehov, för att sedan be dom göra en visning (live-demo) utifrån ett antal användningsfall (use-case).

I Intranätverks professionella nätverksgrupper kan du få raka och ärliga svar om leverantörer och implementationer och diskutera allt  som rör intranät och den digitala arbetsplatsen.

I tabellen nedan redovisas leverantörens svar på frågorna. 

Mer information om Valo.

Valo

FrågaSvarKommentar
Licens/kostnad
Typ (buy-once, maintenance osv)BothValo has a one-off license fee, broken down to Intranet basic package and a number of add-ons. In addition, there is an optional annual subscription that grants the customer access to our frequent releases (roughly once every two months)
Källkod (tillgång till, ja/nej)No
Kostnad (1 000 användare/år)-80000 Kr. Intranet base package without add-ons. Installation work excluded.
Kostnad (10 000 användare/år)-120000 Kr Intranet base package without add-ons. Installation work excluded.
Kostnad (50 000 användare/år)-120000 Kr. Intranet base package without add-ons. Installation work excluded.
Implementationstid (i veckor, min-medel-max)-1-12-24. Minimum implementation time 1 week, including Valo installation and customer branding.
Tekniska krav
Add-ins arkitektur (ja/nej)YesValo intranet is built according to Microsoft’s recommendations for implementing a sustainable and future-proof cloud solution. This model is called Cloud App Model, and it means that all the code that Valo solution requires is placed outside of SharePoint - in Microsoft Azure.
Mobil (fungerar på, ja/nej)YesResponsive UI design AND native mobile app for iPhone and Android
Mobilapp (egen, operativsystem)YesiPhone, Android
Mobilapp funktionalitet (beskriv)YesNews browsing, commenting, liking. Notifications.
Tillgänglighetsnivå (WCAG)YesAccessibility study of Valo Intranet
On-prem (ja/nej)Yes
O365 (stöd för, ja/nej)Yes
SP2013 (stöd för, ja/nej)Yes
SP2016 (stöd för, ja/nej)Yes
Google PageSpeed Insights (poäng)NoValo Intranet is a solution that requires login. Google PageSpeed test can only be run for public-facing web sites.
W3C Validator (resultat)NoValo is based on SharePoint. SharePoint dictates most of the UI elements which are evaluated by W3C validator. SharePoint sites rarely get good results from automatic validators. However, we are continuously testing the UI with the most common browsers - both desktop and mobile -, and in practice it renders perfectly.
Funktionella krav
Nyhetscenter (möjlighet till organisationsövergripande nyheter och målgruppsanpassade) ja/nej, beskriv.YesThe news are published in one single location and can be displayed anywhere in the Intranet. It is possible to comment and like a news item.
It is possible to drag&drop an image into the news image field. News can be filtered per user's location or business area.
Personalisering (hur styr man rolltilldelning och behörighetstilldelning? T.ex. via AD eller inbyggd behörighetsmotor i applikationen?) ja/nej, beskriv.YesNews and events on the front page are displayed according to the user's location or business area (defined in the user profile). Other contents can be targeted by using so-called audiences, SharePoint groups, or AD groups.
Metadatahantering (möjlighet för användare att använda etiketter, förbättrad metadatahantering för superanvändare.) ja/nej, beskriv.YesValo metadata model enables defining the locations and business areas, which can be used for content targeting. Valo deployment also includes the definition of document metadata model.
Anpassade dokument/officemalla r (Stöd för) ja/nej, beskriv.YesCustomer's own document templates can be attached to Valo's content types, enabling them to be provided for the end users.
RSS visning (möjlighet att ta in externa RSS-flöden och visa upp och formatera utseende) ja/nejYesRSS feed is one of Valo's customized web parts.
Grupparbetsplatser (mallar för mobil) ja/nejYesValo Teamwork add-on provides tools for your teams to work together.
The Teamwork add-on has two options:
1) Workspaces (uses SharePoint team sites)
2) Office 365 Groups
The Workspaces option includes the following features:
• Two ready-made workspace templates: Project workspace and team workspace.
• Workspace order form
• Workspace approval process
• Automatic workspace creation as site collection
• Automatic Yammer group creation
• Option for inviting external users in workspaces
• Workspaces inactivation process, setting documents as read-only
• Workspaces summary page with filters by workspace lifecycle stage, responsive design
• Workspace search

The Office 365 Groups option includes the following features:
• Groups summary page, grouping the user’s Groups by Favourites, My Groups, and Browse Groups
• Each Group icon is a link to the Group’s Outlook view
• Quick group search
• Button for creating a new Group (takes the user to the default Group creation form)
• Latest discussions from the user’s Groups
• Latest documents from the user’s Groups

Grupparbetsplater integration (bättre integration av grupparbetsplatser än "out-of-the-box) ja/nej, beskriv.YesSee above
Yammer integration (bättre integration med Yammer än "out of the box") ja/nej, beskrivYesYammer embedded out-of-the-box on front page and others. Yammer groups created and users added automatically, and Yammer embedded on team workspaces.
Arbetsflöden (formulär och formulärhantering som kan skapas av användare/superanvändare) ja/nejYesValo includes four ready-made forms which use SharePoint lists. These can be extended by using SharePoint native tools, or 3rd-party solutions.
Gamification (stöd för, t.ex. för ifyllnad av personlig profil, antal "gillar"/kommentarer osv. ) ja/nej, beskriv.YesNumber of comments and likes is displayed for each news item. Valo Administrator's Toolpack also summarizes these statistics. Coming by December 2016: Expertise finder and "Profile completeness"
Ideation (stöd för förbättringsförslag) ja/nejYesValo Release 1.10 (planned for September 2016) includes an Idea Management add-on.
Notifikationer (notifieringssystem för händelser, påminnelser och "nytt") ja/nejYesValo mobile app includes a notification feature about news. Furthermore, the users can install the Yammer mobile app, which gives notifications about new posts in Yammer.
Sökfunktion (möjlighet att integrera annan befintlig lösning för sök i stället för den inbyggda)YesWe are leveraging SharePoint's strong native search engine. In addition to the general search, Valo includes a People Finder feature.
Statistik/analys (stöd för t.ex. Google Analytics eller inbyggt)YesValo's Administrator's Toolpack add-on includes Intranet analytics such as most popular pages, least visited pages, most commented news, possibly outdated pages, etc.
Inbyggd hjälp (för redaktörer och administratörer) ja/nejYesUser instructions are included in the Administrator's Toolpack.
Övrigt
Beskriv kort fördelarna med er produkt (512 tecken)-Valo has over 100 existing customers globally. Valo is built with Microsoft's most recent Cloud development principles. Valo has a dedicated team which enables aligning the product with Microsoft's roadmap and inventing new, exciting features.
Kundreferenser (organisationsnamn, kommer att publiceras i rapporten)-Oriflame, Bixia, Eldon, Boliden
Länk till video/s om produkten-youtu.be/2mguf2TXPAA
Övriga kommentarer