Bool Core

Intranätverk har genomfört en oberoende* undersökning av paketerade lösningar för SharePoint (on-premise och online) samt Office365 (O365) som finns på den svenska marknaden.

Syftet med undersökningen är att ge dig som funderar på en paketerad lösning ett första urval av leverantörer. Vårt råd är att hitta ett par leverantörer som uppfyller era generella användningsbehov, för att sedan be dom göra en visning (live-demo) utifrån ett antal användningsfall (use-case).

I Intranätverks professionella nätverksgrupper kan du få raka och ärliga svar om leverantörer och implementationer och diskutera allt  som rör intranät och den digitala arbetsplatsen.

I tabellen nedan redovisas leverantörens svar på frågorna. 

Mer information om Bool Core.

Bool Core

FrågaSvarKommentar
Licens/kostnad
Typ (buy-once, maintenance osv)-Som produkt eller som tjänst där support och förvaltning ingår. Finns även kommunlicens.
Källkod (tillgång till, ja/nej)Ja
Kostnad (1 000 användare/år)-Beroende på licensform och typ av kund
Kostnad (10 000 användare/år)-Beroende på licensform och typ av kund
Kostnad (50 000 användare/år)-Beroende på licensform och typ av kund
Implementationstid (i veckor, min-medel-max)-1-12-24 veckor. Teknisk leverans sker på en vecka. De flesta projekt sker på mellan 6 - 24 veckor ungefär.
Tekniska krav
Add-ins arkitektur (ja/nej)Ja
Mobil (fungerar på, ja/nej)JaHela lösningen är responsiv och fungerar på de flesta plattformar.
Mobilapp (egen, operativsystem)NejKompatibel med appar från Microsoft
Mobilapp funktionalitet (beskriv)-
Tillgänglighetsnivå (WCAG)-I nivå med SharePoint
On-prem (ja/nej)Ja
O365 (stöd för, ja/nej)Ja
SP2013 (stöd för, ja/nej)Ja
SP2016 (stöd för, ja/nej)Ja
Google PageSpeed Insights (poäng)-66
W3C Validator (resultat)-83. Samtliga fel orsakade av Microsofts kod i standard SharePoint. Samma resultat på en standard SharePoint installation.
Funktionella krav
Nyhetscenter (möjlighet till organisationsövergripande nyheter och målgruppsanpassade) ja/nej, beskriv.JaNyhetssidor kan visas ut genom olika webbdelar baserat på målgrupp, nyhetskategorier eller metadatataggar. Användare kan se nyheter baserat på vilka nyhetskategorier och metadatataggar som personen har valt att följa. Nyheter kan även riktas till användare i en specifik målgrupp eller visas ut baserat på en specifik nyhetskategori.
Personalisering (hur styr man rolltilldelning och behörighetstilldelning? T.ex. via AD eller inbyggd behörighetsmotor i applikationen?) ja/nej, beskriv.JaGenom rolltilldelning och/eller användarepreferens. Mycket konfigurerbart.
Metadatahantering (möjlighet för användare att använda etiketter, förbättrad metadatahantering för superanvändare.) ja/nej, beskriv.JaSharePoint har en egen serviceapplikation för metadatahantering. Superanvändare kan på en global plats skapa upp metadataterminologi på olika språk och använda för att applicera etiketter och metadata på sidor, dokument och annat innehåll i lösningen. Hashtags och metadatatermer kan användas för att strukturera innehåll och göra innehåll mer sökbart.
Anpassade dokument/officemallar (Stöd för) ja/nej, beskriv.JaDokument- och officemallar kan anpassas och laddas upp på en central plats i lösningen och kopplas till olika innehållstyper som kan publiceras ut och göras tillgängliga i hela lösningen. Dokument- och officemallar kan även användas lokalt på en specifik webbplats eller i ett specifikt dokumentbibliotek.
RSS visning (möjlighet att ta in externa RSS-flöden och visa upp och formatera utseende) ja/nejJaRSS flöden kan enkelt visas ut i standardwebbdelar i lösningen. Utseende och formatering av RSS flödet kan anpassas efter önskemål.
Grupparbetsplatser (mallar för mobil, ja/nej)JaMobilläge kan aktiveras för grupparbetsplatser.
Grupparbetsplater integration (bättre integration av grupparbetsplatser än "out-of-the-box) ja/nej, beskriv.JaLösningen har funktionalitet där en användare kan se sina aktuella grupparbetsplatser listade. Det finns möjlighet att skapa upp hemliga eller privata grupparbetsplatser som ej är tillgängliga för alla användare.

En användare kan på vissa grupparbetsplatser välja att bli medlem, på vissa grupparbetsplatser krävs en injbudan från en superanvändare.

Det finns även en överblickssida med ett index över samtliga grupparbetsplatser som användaren har behörighet att se. Grupparbetsplatser kan här enkelt hittas genom att filtrera på webbplatstyp eller bokstav i grupparbetsplatsens namn.
Yammer integration (bättre integration med Yammer än "out of the box") ja/nej, beskrivJaMöjlighet att publicera sitt personliga flöde integrerat på startsidan. Möjlighet att använda Yammer för att kommentera nyheter finns som tillval.
Arbetsflöden (formulär och formulärhantering som kan skapas av användare/superanvändare) ja/nejJa
Gamification (stöd för, t.ex. för ifyllnad av personlig profil, antal "gillar"/kommentarer osv. ) ja/nej, beskriv.JaI Bool Core finns en funktion som visar ut till hur stor del användares profil är ifylld. Användare kan också få notifieringar där de blir påminda om att fylla i eller uppdatera sin användarprofil. En superanvändare kan ställa in vilka profilegenskaper som ska påminnas om genom notifieringar och även hur ofta notifikationerna ska skickas ut.
I SharePoint finns även inbyggd funktionalitet för gamification. Användare kan få poäng och utmärkelser för prestationer genom att utföra aktiviteter som att svara på andra användares inlägg eller på andra sätt vara aktiv på miljön.
Ideation (stöd för förbättringsförslag) ja/nejJa
Notifikationer (notifieringssystem för händelser, påminnelser och "nytt") ja/nejJaStödjer flertalet händelser på intranätet kopplade till den inloggade användaren. Finns även dokumenterade API:er för att integreras mot andra applikationer.
Sökfunktion (möjlighet att integrera annan befintlig lösning för sök i stället för den inbyggda)JaInkluderar även en snabbsök som söker medan du skriver. Sökmotorn bygger på SharePoint standard och kan inkludera data från andra system.
Statistik/analys (stöd för t.ex. Google Analytics eller inbyggt)JaBåde inbyggd analysfunktionalitet och möjlighet att koppla på Google Analytigs.
Inbyggd hjälp (för redaktörer och administratörer) ja/nejJaErbjuder bland annat en dashboard för redaktörer där alla verktyg och stöd finns samlade i ett enkelt gränssnitt
Övrigt
Om Bool Core-Bool Core är en produkt utvecklad under 8 års tid som idag används av fler än 100 000 använder i över 20 länder. Det är en beprövad produkt med fokus på slutanvändaren och användarvänlighet. Tekniskt bygger den på nära integrationer mot Office 365 och att nyttja standard funktionalitet där det är möjligt.
Kundreferenser (organisationsnamn, kommer att publiceras i rapporten)-Haldex, Diös Fastigheter, Sveriges Radio, LKAB, Höganäs AB, Sydsten, Södertörns Brandförsvarsförbund, ITAB, Blekinge Tekniska Högskola, Strängnäs Kommun, Vellinge Kommun, Envac, Grontmij, BDO, Skellefteå Kommun, Folksam, Marks Kommun, Konkurrensverket, Munksjö Paper, SSAB, Öresundsbron, Öresundskraft
Länk till video om produkten-www.bool.se/core-online
Övriga kommentarer-Nordens bästa intranät 2015! https://sverigeskommunikatorer.se/nyheter/nordens-basta-intranat-korat/