Altran Digital Workplace (ADW)

Intranätverk har genomfört en oberoende* undersökning av paketerade lösningar för SharePoint (on-premise och online) samt Office365 (O365) som finns på den svenska marknaden.

Syftet med undersökningen är att ge dig som funderar på en paketerad lösning ett första urval av leverantörer. Vårt råd är att hitta ett par leverantörer som uppfyller era generella användningsbehov, för att sedan be dom göra en visning (live-demo) utifrån ett antal användningsfall (use-case).

I Intranätverks professionella nätverksgrupper kan du få raka och ärliga svar om leverantörer och implementationer och diskutera allt  som rör intranät och den digitala arbetsplatsen.

I tabellen nedan redovisas leverantörens svar på frågorna. 

Mer information om Altran Digital Workplace (ADW).

Altran Digital Workplace (ADW)

FrågaJa/NejKommentar
Licens/kostnad
Typ (buy-once, maintenance osv)-Buy-once eller som tjänst
Källkod (tillgång till, ja/nej)Ja
Kostnad (1 000 användare/år)-Kontakta Altran för offert
Kostnad (10 000 användare/år)-Kontakta Altran för offert
Kostnad (50 000 användare/år)-Kontakta Altran för offert
Implementationstid (i veckor, min-medel-max)4
Tekniska krav
Add-ins arkitektur (ja/nej)JaModuläruppbygnad
Mobil (fungerar på, ja/nej)JaADW är fullt responsiv via webbläsare
Mobilapp (egen, operativsystem)-Se ovan
Mobilapp funktionalitet (beskriv)-Se ovan
Tillgänglighetsnivå (WCAG)-35 av 38 punkter i WCAG 2.0 AA
On-prem (ja/nej)Ja
O365 (stöd för, ja/nej)Ja
SP2013 (stöd för, ja/nej)Ja
SP2016 (stöd för, ja/nej)Ja
Google PageSpeed Insights (poäng)-
W3C Validator (resultat)-
Funktionella krav
Nyhetscenter (möjlighet till organisationsövergripande nyheter och målgruppsanpassade) ja/nej, beskriv.Ja
Personalisering (hur styr man rolltilldelning och behörighetstilldelning? T.ex. via AD eller inbyggd behörighetsmotor i applikationen?) ja/nej, beskriv.JaStyrs via AD:t eller annan likvärdig katalogtjänst
Metadatahantering (möjlighet för användare att använda etiketter, förbättrad metadatahantering för superanvändare.) ja/nej, beskriv.JaSharePoints standardfunktionalitet för detta
Anpassade dokument/officemalla r (Stöd för) ja/nej, beskriv.Ja
RSS visning (möjlighet att ta in externa RSS-flöden och visa upp och formatera utseende) ja/nejJa
Grupparbetsplatser (mallar för mobil) ja/nejJa
Grupparbetsplater integration (bättre integration av grupparbetsplatser än "out-of-the-box) ja/nej, beskriv.Ja
Yammer integration (bättre integration med Yammer än "out of the box") ja/nej, beskrivJaIntegrerat med nyheter, siter och olika portaler inom ADW såsom kunskapsbanken. Kommentarer och gilla på innehållsidor (nyheter etc) görs i Yammer.
Arbetsflöden (formulär och formulärhantering som kan skapas av användare/superanvändare) ja/nejJaEnkel anpassning efter kundens behov
Gamification (stöd för, t.ex. för ifyllnad av personlig profil, antal "gillar"/kommentarer osv. ) ja/nej, beskriv.Ja
Ideation (stöd för förbättringsförslag) ja/nejJa
Notifikationer (notifieringssystem för händelser, påminnelser och "nytt") ja/nejJa
Sökfunktion (möjlighet att integrera annan befintlig lösning för sök i stället för den inbyggda)Ja
Statistik/analys (stöd för t.ex. Google Analytics eller inbyggt)Ja
Inbyggd hjälp (för redaktörer och administratörer) ja/nejJa
Övrigt
Om Altran Digital Workplace-Altran Digital Workplace ett mobilt intranät som engagerar alla medarbetare. På ett unikt sätt ger ADW användaren en personaliserad upplevelse med en stor enkelhet att hitta den information/aktiviteter som är viktig för just dem. I allt ifrån vilka applikationer man ser till proaktiv information genom notifieringar oavsett om det avser externa system utanför Office365/SharePoint eller färdiga portaler inom ADW.
Kundreferenser-Vasakronan, Swedish Match
Länk till video/s om produkten-www.altrandigitalworkplace.com
Övriga kommentarer