Intranät­strategi

Strategi är oberoende från teknik

En intranätstrategi ska inte beskriva tekniska lösningar, plattformar eller systemval. Faktum är att en strategi måste vara oberoende av teknik!

“Strategy is independent of technology, and should precede the selection, architecture, and implementation of the technology. In fact, any choice for or work on technology before the development of the intranet strategy is synonymous with putting the cart before the horse; except this horse is massive and dam expensive.” Toby Ward, Prescient Digital

Vision / syfte för intranätet

Vad är intranätet till för? Den frågan om ett intranät ska besvaras innan arbetet med strategin kan fortsätta. Skriv ner visionen och testa den. Litmus-testet för vision och syfte är om vi har två likvärdiga alternativa vägar/val att göra, talar då visionen och syftet om för oss vad vi ska välja av dem?

Strategiska mål

“What is your organisation’s strategy and does your intranet contribute to it?” 5 tips for a great intranet strategy, Mark Morrell

Hur stödjer intranätet organisationens övergripande strategi? Det är den första frågan du ska ställa dig. Och hur kan intranätet bidra till uppfylla de strategiska målen för verksamheten? En strategi bör beskriva de viktigaste sakerna som intranätet ska göra framöver.

“What are the 4-5 main things that the intranet will do in the future?” What Does an Intranet Strategy Look Like? av Sam Marshall

Inventering

I arbete med strategin bör en inventering göras av var intranätet står idag. Vi rekommenderar följande:

 • Utvärdering  av intranätet (genom t.ex gapanalys)
 • Verksamhetskrav (intervjuer med nyckelpersoner)
 • Användarintervjuer
 • Användningsenkäter
 • Analys av teknisk infrastruktur
 • Benchmarking med andra organisationer
 • God praxis hos andra organisationer

Referens: Intranet strategy – planning a successful intranet

Planering

En långsiktig grov planering bör efterfölja arbetet med vision och inventering, den kan innehålla följande punkter:

 • Mål och uppfyllelse
 • Förvaltning
 • Nyckeltal (KPIs)
 • Verksamhetslösningar och investeringskalkyler
 • Innehållshantering och policies/riktlinjer

Utkast på detaljerade taktiska planer kan vara användbara med avseende på:

 • Funktioner på intranätet
 • Informationsarkitektur
 • “Wireframes” för sidtyper
 • Designkoncept
 • Användningstester

Nyckeltal

Hur vet du att målen har uppfyllts?

 • Mät, mät , mät
 • Följ upp och bevaka

Exempel på mål:

 • 98% av användarna är nöjda med sökresultatet
 • Antalet genomförda “semesteransökningar” har ökat med 50%

Implementera och genomföra

 • Vägen framöver – projektplan på hög molnfri höjd
 • Taktiska planer
 • Kulturfrågor
 • Användning (user adoption)

Rekommenderad läsning om intranätstrategi

En sökstrategi är ett bra komplement till en intranätstrategi.