Drivkrafter för intranät och intranätets användbarhet

Användningen av ett intranät avgörs av främst av dess användbarhet och nytta för den enskilda medarbetaren. Om användarens behov har varit i centrum vid designen av intranätet så kommer användbarheten bli stor. Egennyttan styr den enskildas användning oavsett organisationens målsättning. Idag har också medarbetare en förväntning på att IT ska fungera lika bra och enkelt på jobbet som det gör på fritiden.

Medarbetare vill kunna sköta sitt arbete så smidigt som möjlig, idag är tyvärr oftast IT-system snarare ett hinder än hjälp i det dagliga arbetet. Intranätets utgångspunkt bör därför utgå ifrån medarbetarens behov och organisationens möjlighet att erbjuda den service (läs tjänster) som förenklar och underlättar den yrkesmässiga vardagen. Därigenom skapas drivkraften att använda intranätet.

Nämnvärt att notera: moderna intranät är arbetsverktyg och plats för samarbete, inte en kommunikationskanal. 

Drivkrafter för intranät:

  • Hitta kollegor med specifik kompetens
  • Relevant information (som är instruerande, inte informerande)
  • Självservice som gäller den egna anställningen
  • Samarbeta med kollegor
  • Kommunicera med kollegor
  • Tjänster (tillgång till verksamhetssystem som medarbetaren behöver för sitt jobb)
  • Nyheter (kan var informerande)

Genom att erbjuda bra sökfunktion, samarbetsplatser och samarbetsfunktioner, självservice, tillgång till verksamhetstjänster och en plats för nyhetsförmedling kommer medarbetarna få ett bra intranät som underlättar och stödjer deras yrkesmässiga vardag.

Referenser