Avhandlingar om intranät

Avhandlingar om intranät publicerade på universitet och högskolor i Sverige.

Implementing a Vision : Studying Leaders’ Strategic Use of an Intranet while Exploring Ethnography within HCI (2014) av Anette Löfström

Communities in the Digital Age : Towards a Theoretical Model of Communities of Practice and Information Technology (2013) av Marcus Lippert

Intranet use as a leadership strategy (2011) av Anette Löfström

Designing Intranets for Viability : Approaching Organizational Empowerment and Participation (2006) av Christina Amcoff Nyström;

Guidelines for enhanced Intranet use : a study of dissemination of information to field workers within municipalities (2004) av Ewa Zimmerman

Designing the new intranet (2002) av Dick Stenmark.

Intranät – en ny arena för kommunikation och lärande av Mats Heide

Enhancing on-line information sharing systems (2001) av Alex Jonsson

Mer om forskning om intranät

Vi har publicerat mycket mer om intranätintranätforskning, intranätuppsatser, intranätrapporter och andra intranätartiklar.