Talarprofil: Gustav Jonsson

Talarprofil: Gustav Jonsson

Den 31 mars är det dags för vår nätverksdag i Malmö – ett helt nytt koncept för 2015. Nätverksdagen består av korta presentationer som fördjupas i efterföljande workshops. Kort och gott en perfekt mix för dig som vill få det bästa kunskapsutbytet. En av våra talare och moderatorer i Malmö är Gustav Jonsson från Collaborativo, […]

Fredric och Kerstin på Intranätverk 2014

Redo att inspirera: Fredric Landqvist & Kerstin Forsberg

Den 20-22 maj är det dags för Intranätverk 2014 i Göteborg. I den här artikelserien presenterar vi de talare som kommer att sprida sina visdomsord på konferensen och ger er en liten inblick i deras syn på intranät i dag och i framtiden. Dagens profiler: Fredric Landqvist & Kerstin Forsberg Fredric Landqvist har lång erfarenhet […]

Ingo Johansson

Redo att inspirera: Ingvar Johansson

Den 20-22 maj är det dags för Intranätverk 2014 i Göteborg. I den här artikelserien presenterar vi de talare som kommer att sprida sina visdomsord på konferensen och ger er en liten inblick i deras syn på intranät i dag och i framtiden. Dagens profil: Ingvar Johansson Ingvar Johansson har jobbtiteln web consultant och arbetar […]

Jostein Magnussen

Redo att inspirera: Jostein Magnussen

Den 20-22 maj är det dags för Intranätverk 2014 i Göteborg. I den här artikelserien presenterar vi de talare som kommer att sprida sina visdomsord på konferensen och ger er en liten inblick i deras syn på intranät i dag och i framtiden. Dagens profil: Jostein Magnussen Jostein är en av grundarna till Netlife Research […]

Pär Lannerö

Redo att inspirera: Pär Lannerö

Den 20-22 maj är det dags för intranätkonferensen Intranätverk 2014 i Göteborg. I den här artikelserien presenterar vi de talare som kommer att sprida sina visdomsord på konferensen och ger er en liten inblick i deras syn på intranät i dag och i framtiden. Dagens profil: Pär Lannerö Pär Lannerö är projektledare för webbriktlinjer.se på […]

Perttu Tolvanen

Ready to inspire: Perttu Tolvanen

Between the 20th-22nd of May, Intranätverk 2014 will take place in Gothenburg. In this article series we present the speakers who will share their knowledge at the conference and hear their thoughts about intranets today and in the future. Profile of the day: Perttu Tolvanen Perttu started his career as a project manager and has […]

Ingrid Domingues & Linda Backlund

Redo att inspirera: Ingrid Domingues & Linda Backlund

Den 20-22 maj är det dags för Intranätverk 2014 i Göteborg. I den här artikelserien presenterar vi de talare som kommer att sprida sina visdomsord på konferensen och ger er en liten inblick i deras syn på intranät i dag och i framtiden. Dagens profiler: Ingrid Domingues & Linda Backlund Ingrid Domingues är en av […]

Martin White

Ready to inspire: Martin White

Between the 20th-22nd of May, Intranätverk 2014 will take place in Gothenburg. In this article series we present the speakers who will share their knowledge at the conference and hear their thoughts about intranets today and in the future. Profile of the day: Martin White Just after getting his degree in chemistry, Martin decided to […]

Cristina Filipe Araujo

Ready to inspire: Cristina Filipe Araujo

Between the 20th-22nd of May, Intranätverk 2014 will take place in Gothenburg. In this article series we present the speakers who will share their knowledge at the conference and hear their thoughts about intranets today and in the future. Profile of the day: Cristina Filipe Araujo Cristina is an experienced digital communication manager who’s been […]

Tony Byrne

Ready to inspire: Tony Byrne

Between the 20th-22nd of May, Intranätverk 2014 will take place in Gothenburg. In this article series we present the speakers who will share their knowledge at the conference and hear their thoughts about intranets today and in the future. Profile of the day: Tony Byrne With more than 20 years of experience in the technology […]

e77da8476bdbeb8cd6adca03dbbb63b6::::::::::::::