Intressanta ämnen på Intranätverk

Eftersom Intranätverk är en intranätkonferens där deltagarna är med och bestämmer innehållet är det väldigt roligt att redovisa delar av resultatet från den enkät som deltagare och intresserade har genomfört. Nedanstående tabell visar vilka ämnen som anses mest intressanta. “Mobil” är mest intressant tätt följt av “Verktyg och system”. Mobilt återkommer i många av presentationerna på Intranätverk, nämnvärt är Sharon O’Dea som tar upp mobilt i sin keynote “Mobility and connectedness – How the digital workplace is transforming office life“. Mobilt kommer att vara en viktig del i flera andra presentationer. Blixtpresentationerna som genomförs av leverantörer kommer att domineras av “Verktyg och system”. Sammanlagt nio stycken produktpresentationer på mindre än en timme!  Förvaltning kommer bland annat avhandlas i Sara Redins presentation “There is always Governance somewhere, but has it reached your intranet?“. Och på temat förvaltning håller Mark Morrell en workshop på 3 timmar den 23 maj för den som önskar en riktig djupdykning i ämnet.

Rangordnade ämnen utifrån intressen och önskemål
Rangordnade ämnen utifrån intressen och önskemål

Programmet täcker in alla ämnen, eftersom enkätens resultat har påverkat vilka som är talare och vad som presenteras på Intranätverk. Och självklart kommer allt det som intresserar alla oss som deltar även att diskuteras under övningar och i alla pauser på konferensen, eftersom vi som deltar bestämmer! Vill du påverka innehållet på Intranätverk? Fyll i enkäten.

Comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

71dac95c4c8833249d2061fdfb22c869%