Intressanta ämnen på Intranätverk

Eftersom Intranätverk är en intranätkonferens där deltagarna är med och bestämmer innehållet är det väldigt roligt att redovisa delar av resultatet från den enkät som deltagare och intresserade har genomfört. Nedanstående tabell visar vilka ämnen som anses mest intressanta. ”Mobil” är mest intressant tätt följt av ”Verktyg och system”. Mobilt återkommer i många av presentationerna […]
To access this content, you must purchase Intranätverk medlemskap online - 12 månader, or log in if you are a member.
b8a93df019d28c01a916a7a1da747615FFFFFFF