Susanna Hammelev

I huvudet på Susanna

Susanna Hammelev
Susanna Hammelev

Susanna Hammelev Jörgensen arbetar som systemförvaltare på Riksantikvarieämbetet. I rollen har hon ansvar för både den externa webbplatsen och intranätet. I den här intervjuartikeln berättar hon om sitt arbete och sina tankar kring intranät i dag och i framtiden. Tyvärr får vi inte träffa Susanna på Intranätverk i år men vi hoppas att hon gör oss sällskap 2015.

Hur kommer det sig att du började arbeta med intranät?

Det går såpass långt tillbaks som 2001 då jag fick mitt första jobb vid Uppsala universitet. I den vevan togs ett initiativ vid en av institutionerna att bygga ett intranät där användarna kunde mata in information på intranätet som sedan ramlade ut på den externa webben. Det var väldigt nytt på den tiden och jag fick samarbeta mycket med verksamhet, utvecklare och dåvarande systemförvaltare. En rolig process där vi tog fram tänket kring hur ett intranät skulle kunna vara kopplat till kurser, lärare, schema etc. Lite senare under 2000-talet växte det här med CMS fram och då fick jag hoppa på det tåget. Och på den vägen är det.

Vad skulle du säga är det roligast med intranät?

Det finns flera saker men det roligaste är nog utmaningen att kunna hitta ett intranät som passar en specifik organisation.

Vilken är den främsta utmaningen i arbetet med intranät i dagsläget?

Det hänger ihop mycket med svaret på föregående fråga. Just det här med att kunna hitta former och komma så nära idealet som möjligt. De flesta organisationer har mycket gemensamt men sedan finns det också en hel del som man behöver ta hänsyn till när det gäller typ av organisation, dess storlek och om den är offentlig eller privat. Därför kan arbetet och själva målet variera avsevärt.

Kan du dela med dig av en lärdom som andra kanske kan applicera i sitt arbete?

Då skulle jag säga att man måste tänka efter flera gånger innan man sjösätter ett nytt intranät. Det finns vissa komponenter som bara måste sitta – de är inte förhandlingsbara. Börjar man kompromissa med dem så blir det en väldigt dyr läxa efter införandet.

Vilka är dessa komponenter?

Det är bland annat sökfunktionen och personalkatalogen, det vill säga de anställda och de roller som ska jobba med intranätet efter införandet. Med andra ord vem som gör vad med tydliga ansvarsområden. Det kan låta som självklarheter men tyvärr är det inte så.

Nu har du visserligen inte besökt Intranätverk, men vad är din känsla av konferensen?

Jag har följt Intranätverk på nätet och haft kontakt med en del folk som har varit där. Min känsla är att det är på väg att bli någonting riktigt bra. Det finns mycket som är vasst och utmanande med konferensen. Jag gillar framför allt att det kommer många intressanta talare och att konferensen inte enbart fokuserar på framgångshistorierna utan även de problem som existerar.

Kan du tänka dig att besöka Intranätverk i framtiden?

Absolut. Jag hade hemskt gärna gått redan i år men det går inte riktigt ihop med tidsschemat.

Om vi kikar lite framåt i tiden – vilka trender ser du inom framtidens intranät?

Jag tror att mycket handlar om vilken ny teknik som blir tillgänglig. Det kommer hela tiden nya former och kanaler som man måste anpassa sig till. Ett tydligt exempel är sociala medier. Utifrån mitt perspektiv, den offentliga sektorn, måste trenden vara väldigt ihopknyten med generationsskiften. Mycket av hur användarna beter sig på ett intranät är kopplat till igenkänningsfaktorn, vilken i sin tur är kopplad till den generation man tillhör. Så jag är helt övertygad om att det intranät som vi ser i dag, inte minst inom den offentliga sektorn, är helt annorlunda om 10-15 år.

Om du då får spekulera lite – hur tror du intranät kommer att fungera om 10 år?

Jag tror att det kommer att vara ihopbyggt av flera komponenter som man i sin tur kan bygga om. Det kommer att vara justerbart och anpassningsbart. Kort och gott en enorm flexibilitet.

Comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

b9cbd9a1c784410f293273bba31a82ce^^^^^^^^^