Grundfos recept för social media (och Yammer)

Presentation av Christian Carlsson (Grundfos) på Intranätverk 2015: Stockholm, 5 november

Det var mycket skratt och glädje när en engagerad Christian Carlsson höll sin presentation om Grundfos recept för intern social media och Yammer på Intranätverk 2015: Stockholm.

Grundfos är en av världens ledande pumptillverkare. Förutom pumpar tillverkar företaget även standardmotorer, dränkbara motorer samt utvecklar avancerad elektronik för övervakning och styrning av pumpar. Grundfos är baserat i Danmark, där Christian också har sin arbetsplats, men finns representerat världen över.

Global Working Culture

“To drive business growth, innovation, and strategy execution, by making it normal to engage openly in the globally connected Grundfos – internally and externally – with a sincere intent of leveraging opportunities and ideas, collaborating effectively, or reducing inefficiencies.”

Detta är Christians och Grundfos definition av Global Working Culture – ett begrepp som har en central roll i företaget. Christian förklarar att Global Working Culture handlar om att lägga så lite fokus som möjligt på själva IT-sidan, utan istället prioritera aspekter som kultur, behov, syfte och beteende.

Smart Worker

För ett antal år sedan fick Grundfos Global Working Culture tillökning i form av begreppet Smart Worker. Christian förklarar att uppdelningen mellan dessa begrepp fungerar som sådant att Working Culture i första hand fokuserar på nya sätt att arbeta, nya trender. Här jobbar Christian och hans kollegor väldigt mycket med pilotprojekt som oftast inte är längre än tre månader och utvärderar därefter dess effekt.

Smart Worker, å andra sidan, arbetar aktivt med möjliggörande och antagande av det som redan existerar. Christian förklarar att de som arbetar inom Smart Worker inte tittar på nya saker utan istället tar över det som Working Culture-sidan kommer med. Det kan exempelvis handla om hur företaget får fler att använda den nya SharePoint-sajten etc.

Vidare berättar Christian att någonting som är högt prioriterat inom Grundfos är öga-mot-öga-interaktionen. Han förklarar att de jobbar mycket med att prata med de anställda, vilket görs på personlig nivå eller användarnivå.

GWC milstolpar – några exempel

Vill du se några exempel på vad Christian och hans kollegor åstadkommit inom Global Working Culture? Kika då gärna på Christian presentation på Intranätverk 2015: Stockholm i videon nedan.

Yammer och Grundfos Social Business Cookbook

Christian fortsatte sin presentation med att gå in på Grundfos användning av Yammer och deras så kallade Social Business Cookbook (ladda ner boken).

Grundfos har i dagsläget ungefär 10 000 medlemmar på Yammer vara cirka 2500 använder Yammer veckovis och 4000 månadsvis. Bland dessa skickas runt 900 meddelanden per vecka. Vidare förklarar Christian att ett stort användningsområde inom Yammer är grupper och att det i dagsläget existerar 636 publika och 720 privata grupper.

Vad gäller Grundfos Social Business Cookbook berättar Christian att den i grund och botten är uppdelad i tre delar. Den första delen handlar om vad Grundfos vill få ut av ”social business” både internt och externt. Kort och gott var någonstans själva effekten ligger – exempelvis kostnadseffektivitet, intäkter, aktivitet.

Den andra delen handlar mer om analys. Här har företaget analyserat vad som faktiskt låg till grund för ett löst problem och därefter gjort korta beskrivningar av händelseförloppet, vilket kan likna ett recept.

Den sista delen berör de fundamentala ingredienserna som bara måste finnas i Grundfos för att företaget ska fungera. Christian nämner Working Out Loud som ett exempel, vilket handlar om att dela med sig. Han förklarar att meningsutbyte medarbetare emellan är extremt vitalt för att kunna uppnå bättre resultat.

Working Out Loud

Just begreppet Working Out Loud är någonting som Christian och hans kollegor praktiserar. Han förklarar att någon i hans arbetsgrupp varje måndag gör ett inlägg vid namn Working Out Loud. Detta följs av en så kallad Weekly Horizon Watch, vilket i grund och botten är ett par kommentarer om vad han eller hon ska arbeta med under veckan. Därefter fyller någon från arbetsgruppen på med några korta kommentarer, vilket i sin tur kanske leder till att någon utanför (som exempelvis följer arbetsgruppen) går in och skriver en kommentar osv.

Enligt Christian är detta ett väldigt enkelt sätt att skapa intresse och struktur bland medarbetarna.

Framtiden – Collaboration Maturity Measurement

Christian förklarar att Grundfos mål är att bli ännu mer samarbetsvilligt i framtiden, vilket också är nästa stora sak som han och hans kollegor tittar på. För att nå dit vill Christian lägga större vikt vid att undersöka beteenden bland medarbetarna istället för att mäta aktiviteter. Fokus ska ligga på huruvida medarbetarna ställer frågor och i vilken utsträckning de får svar på sina frågor. Kort och gott om de är bra på att göra sina kollegor delaktiga i konversationen – någonting som, enligt Christian, är högst vitalt för framgång. Du kan läsa mer i bloggposten “Performance Appraisal in the Digital Enterprise Workplace”.